Omzetten van verhoudingsgetallen

Omzetten van verhoudingsgetallen

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Omzetten van verhoudingsgetallen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren het omzetten van breuken, percentages, verhoudingen en/of kommagetallen

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om verhoudingen, breuken, percentages en kommagetallen te kunnen omzetten, zodat je weet welke onderdelen hetzelfde betekenen. Als er bijvoorbeeld 5//6 deel van de skateboards blauw is, dan weet je dat dit hetzelfde is als 5 : 6, 83 5//6% en 0,833.

Introductie

Draai aan de schijven. Geef aan dat het kleinste getal de teller is en het grootste getal de noemer. Schrijf de breuk vervolgens op en vraag hoe je de breuk moet uitspreken. Daarna laat je geluidsfragmenten horen en schrijven de leerlingen op welk kommagetal ze horen. Ze kunnen hun antwoord omhoog houden, zodat je de antwoorden kunt controleren. Vervolgens laat je afbeeldingen zien, waarbij de leerlingen aangeven welke verhouding erbij hoort.

Instructie

Op het digibord is een strook die bestaat uit 20 delen, waarvan er 9 zijn gekleurd. Door goed naar de breukenstrook te kijken zie je welke breuk hoort bij de verhouding 9 van de 20. Om het percentage te berekenen deel je 100 door het totale aantal (20) en vermenigvuldig je dit antwoord met het aantal delen van de verhouding (9). Het kommagetal bereken je door het aantal delen te delen door het totale aantal. Vervolgens is de breuk af te lezen in de breukenstrook. De teller geeft het eerste deel van de verhouding aan, de noemer is het tweede gedeelte van de verhouding. Om het kommagetal te berekenen deel je de teller door de noemer. Het percentage bereken je door het kommagetal te vermenigvuldigen met 100. Vervolgens laat je zien dat de strook voor 75% gevuld is. Dit is dus hetzelfde als 75 op de 100. De breuk is 75//100 en het kommagetal bereken je door het percentage te delen door 100. Daarna leg je uit dat het kommagetal dat bij de breukenstrook hoort 0,7 is. Dit is hetzelfde als de verhouding 7 op de 10, de breuk 7//10 en het percentage van 70%. Benadruk dat je een verhouding of breuk soms kunt vereenvoudigen en laat daarna de leerlingen oefenen met het omzetten met een visuele ondersteuning.
Vervolgens bespreek je de verschillende manieren van omzetten van verhoudingen, breuken, percentages en kommagetallen. De leerlingen oefenen ook met het omzetten. Tot slot kun je op dezelfde manier de verschillende onderdelen berekenen bij een verhaalsom. Laat de leerlingen oefenen met het omzetten van verhoudingen, breuken, percentages en kommagetallen bij een verhaalsom.

Om te controleren of leerlingen percentages, breuken en kommagetallen kunnen omzetten, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoe zet jij een verhouding om naar breuken, percentages en kommagetallen?
- Hoe zet jij een breuk om naar verhoudingen, percentages en kommagetallen?
- Hoe zet jij een percentage om naar verhoudingen, breuken en kommagetallen?
- Hoe zet jij een kommagetal om naar verhoudingen, breuken en percentages?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het omzetten van een breuk naar een percentage, een kommagetal en een verhouding, waarbij er een visuele ondersteuning zichtbaar is. Vervolgens geven ze aan welke breuk en verhouding bij het percentage horen. Tot slot geven ze aan welk kommagetal, percentage en verhouding bij de verhaalsom hoort.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om verhoudingen, breuken, percentages en kommagetallen om te zetten, zodat je weet welke onderdelen hetzelfde betekenen. Vervolgens moeten de breuken, percentages en kommagetallen naar het juiste vak gesleept worden. Er blijft een breuk over. De leerlingen moeten bij deze breuk de verhouding, percentage en kommagetal benoemen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het omzetten van verhoudingen, breuken percentages en kommagetallen oefenen met het bepalen van van deze onderdelen met een visuele ondersteuning. Laat vervolgens zien dat de verdeling 0,4 hetzelfde is als 40%, 4//10 en 4 op de 10. Benadruk dat je de breuk ook kunt vereenvoudigen. Laat hen oefenen met met het omzetten van verhoudingen, breuken, percentages en kommagetallen aan de hand van een visuele ondersteuning.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!