Omrekenen van tijd en afstand

Omrekenen van tijd en afstand

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Omrekenen van tijd en afstand
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren afstand/tijdsmaten om te rekenen.

Belang

Het is handig om dit te leren, omdat je zo kunt omrekenen naar een logischere snelheid per tijdseenheid.

Introductie

De leerlingen rekenen meter om naar kilometer en andersom. Ook rekenen ze minuten om naar uren en minuten, minuten en seconden naar seconden en seconden naar minuten en seconden om.

Instructie

Herhaal de begrippen km/u, m/min en m/sec. Vervolgens leg je uit hoe je km/u om gaat rekenen naar m/min. Laat zien dat je eerst de kilometers gaat omrekenen naar meters. Je vermenigvuldigt met 1000. Nu heb je het aantal m/u. In de volgende stap deel je de m/u door 60. 72 000 : 60 = 1200 m/min. Laat nu de leerlingen de sommen maken. Leg uit hoe je km/u omrekent naar m/sec. Laat zien dat je weer eerst vermenigvuldigt met 1000 en vervolgende de uitkomst weer deelt door 60. Nu weet je het m/min. Om de m/sec te weten deel je nog een keer door 60. Laat de leerlingen de sommen maken. Om m/min om te rekenen naar km/u vermenigvuldig je eerst met 60 om het aantal m/u te weten. Vervolgens reken je de meters om naar kilometers. Je deelt dan door 1000. Vervolgens maken de leerlingen de sommen. Om m/sec om te rekenen naar km/u, reken je eerst naar m/min. Dit doe je door te vermenigvuldigen met 60. Vervolgens vermenigvuldig je nog een keer met 60 om het aantal m/u te weten. Als laatste stap reken je de meters weer om naar kilometers door te delen door 1000. Laat de leerlingen de sommen maken. Daarna bespreek je hoe je m/min om kunt rekenen naar m/sec en andersom. Reken samen met de leerlingen de sommen uit.

Controleer of de leerlingen afstand/tijdsmaten kunnen omrekenen, door de volgende vraag te stellen:
- Welke stappen gebruik je om km/u om te rekenen naar m/sec?

Inoefening

In de eerste opgave rekenen de leerlingen km/u om naar m/min. Vervolgens maken ze een opgave waarbij ze m/sec omrekenen naar m/min. Daarna maken ze een opgave in een verhaalvorm waarbij ze de m/sec omrekenen naar km/u.

Afsluiting

Bespreek nogmaals het belang van het kunnen omrekenen van afstand/tijdsmaten. Als afsluiting kun je de leerlingen in tweetallen laten samenwerken om de sommen in de tabel op te lossen.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het omrekenen van afstand/tijdsmaten eerst alle stappen apart oefenen. Start met het omrekenen van m naar km en andersom. Vervolgens laat je de leerlingen m/sec omrekenen naar m/min en andersom. Als dit lukt kan geoefend worden met het omrekenen van km/u naar m/min en andersom.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!