Omrekenen van m en km met kommagetallen

Omrekenen van m en km met kommagetallen

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Omrekenen van m en km met kommagetallen
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen leren meters omrekenen naar kilometers en andersom waarbij het getal een kommagetal is of het een kommagetal wordt.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het handig is om meters naar kilometers te kunnen omrekenen en andersom, omdat je dan naar een meer logische meeteenheid kunt rekenen. Bijvoorbeeld als je weet wat de lengte van een marathon in kilometers is, dan weet je ook hoeveel dit is in meters.

Introductie

Op het digibord staan een aantal stellingen. Als de leerlingen het eens zijn met een stelling, moeten ze gaan staan. Denken ze dat de stelling fout is, dan moeten ze gaan zitten.

Instructie

Je laat een plattegrond op het digibord zien waarbij twee plaatsen zijn omcirkeld en waarbij rechtsonder de schaal staat gegeven. Geef aan dat je de afstand tussen deze twee plaatsen op verschillende manieren kunt weergeven. Meet de afstand tussen deze plaatsen door de liniaal op het bord te slepen en schrijf het op in kilometers en in meters. Vervolgens leg je aan de hand van het metrieke stelsel uit hoe je kilometers omrekent naar meters. Daarbij maak je drie sprongen naar rechts. Je vermenigvuldigt de kilometers met duizend. De komma verschuift dan drie plaatsen naar rechts. Bespreek samen een aantal voorbeelden. Vervolgens moeten de leerlingen getallen omrekenen naar meters. Je kunt ook omrekenen van meters naar kilometers. Je maakt hierbij drie sprongen naar links. Je deelt de meters door duizend. De komma verschuift dan drie plaatsen naar links. Als er geen komma in het getal staat, zet je dit achter het laatste cijfer en maak je vanuit daar drie sprongen naar links. Bespreek samen een aantal voorbeelden. Daarna laat je de leerlingen oefenen met het omrekenen. Vervolgens bespreek je het omrekenen aan de hand van een som in verhaalvorm. Als je van kilometers naar meters moet omrekenen, is het een keersom. Reken je van meters naar kilometers, dan is het een deelsom. Laat de leerlingen zelf een verhaalsom oplossen.

Om te controleren of leerlingen meters kunnen omrekenen naar kilometers en andersom met kommagetallen, kun je de volgende vragen stellen:
- Hoeveel meter is één kilometer?
- Wat doe je als je meters omrekent naar kilometers?
- Wat doe je als je kilometers omrekent naar meters?

Inoefening

Leerlingen oefenen eerst met het omrekenen van meters naar kilometers en andersom met en zonder antwoordmogelijkheden. Daarna maken ze een verhaalsom, waarbij ze moeten omrekenen.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het handig is om te kunnen omrekenen van meters naar kilometers en andersom, omdat je zo naar een meer logische meeteenheid kunt rekenen. Vervolgens staan er op het digibord een aantal sommen, waarbij de leerlingen de meters moeten omrekenen naar kilometers en andersom. Je kunt de leerlingen de sommen laten maken en vervolgens de antwoorden laten zien door te gummen.

Aandachtspunten

Wanneer leerlingen moeite hebben met het omrekenen van meters en kilometers met kommagetallen, kun je ze het metrieke stelsel geven, waarbij je alleen meters en kilometers hebt met een pijltje :1000 en een pijltje ×1000.

Instructiemateriaal

Eventueel afgedrukt metriek stelsel.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!