Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met hoge tijden met minuten

Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met hoge tijden met minuten

-

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met hoge tijden met minuten
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

De leerlingen leren om analoge klokken te koppelen aan digitale klokken met hoge tijden met minuten en andersom.

Belang

Het is belangrijk dat je analoge en digitale klokken met hoge tijden met minuten kunt koppelen, omdat je zo op verschillende manieren dezelfde of andere tijden kunt aflezen en zetten.

Introductie

Op het digibord staan vier analoge klokken. De leerlingen moeten de klokken in de juiste volgorde zetten van vroeg naar laat. Sleep de klokken naar de juiste cirkel.

Instructie

Bespreek het belang van het kunnen koppelen van de analoge klok aan de digitale klok met hoge tijden met minuten. Vertel wat hoge en lage tijden zijn. Laat zien hoe de digitale uren ten opzichte van de analoge uren verder tellen. Een analoge klok begint na 12 uur weer opnieuw bij 1 uur. Een digitale klok telt verder, na 12 uur komt 13 uur enzovoorts. Benadruk dat je 12 uur 's nachts op de digitale klok als 0:00 zet en niet als 24:00. Vervolgens laat je zien dat je op een digitale klok verder telt na 12 uur en welke tijd dan overeenkomt op een analoge klok. Je kunt ook vanaf 12 uur verder tellen. Begin met de uren. Als op de digitale klok 20:00 staat, tel je dus 8 uur verder vanaf 12. Daarna tel je de minuten. Zo weet je dat 20:14 hetzelfde is als 14 minuten over 8 uur. Laat zien dat op de analoge klokken hetzelfde staat bij hoge en lage uren, en dat dit bij digitale klokken niet zo is. Daarna leg je uit hoe je van een analoge tijd naar een digitale tijd gaat door er 12 bij op te tellen. Leg ook uit dat je van een digitale tijd naar een analoge tijd gaat door er 12 af te halen. Vervolgens moeten de leerlingen de analoge klokken naar de juiste digitale klokken slepen. Laat hen ook de daarop volgende opdrachten maken. Je kunt hierbij gebruik maken van analoge en digitale oefenklokjes in de klas, zodat de leerlingen ook daarop hun antwoord kunnen zetten. Door de vakjes weg te slepen of weg te gummen, worden de juiste antwoorden zichtbaar. Leg uit dat de leerlingen bij een verhaalsom goed moeten kijken hoeveel antwoorden gegeven moeten worden. Soms zijn er meerdere antwoorden mogelijk. Bespreek dat het avondeten van de familie van 1 minuut voor half 6 tot 13 minuten over 6 duurt. De tijden 4 minuten over half 6 en 9 minuten voor 6 vallen binnen het avondeten. Controleer bij de opgave van de tennistraining of de leerlingen kunnen bepalen welk klokken binnen de training vallen.

Controleer of de leerlingen de analoge klokken kunnen koppelen aan de digitale klokken met hoge tijden met minuten door de volgende vraag te stellen:
- Hoe zet je een analoge tijd om naar een digitale tijd met hoge tijden met minuten?

Inoefening

Eerst moeten de leerlingen twee tijden aangeven die hetzelfde zijn als de analoge klok. Vervolgens moeten ze de klokken vinden die de juiste tijd aangeven. Daarna maken ze een som in verhaalvorm, waarbij meerdere antwoorden gegeven moeten worden.

Afsluiting

Bespreek nogmaals met de leerlingen het belang van het koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met hoge tijden met minuten. Als afsluiting laat je twee klokken zien en als de leerlingen denken dat beide klokken dezelfde tijd aangeven, gaan ze staan. Denken ze dat de klokken verschillende tijden aangeven, dan gaan ze zitten. Daarna staat er een uitspraak op het digibord met bijbehorende klokken. Als de leerlingen denken dat de uitspraak waar is, gaan ze staan. Als het niet waar is, gaan ze zitten.

Aandachtspunten

Laat leerlingen die moeite hebben met het koppelen van analoge klokken aan digitale klokken met hoge tijden met minuten eerst minuten op de analoge en digitale klok aflezen en zetten. Leg daarbij de betekenis van de wijzers van de analoge klok en de positie van de cijfers op de digitale klok nog een keer uit. Laat zien waar de uren staan en waar de minuten staan. Eventueel kunnen leerlingen in duo's met elkaar oefenen met het aangeven en aflezen van een analoge en digitale klok.

Instructiemateriaal

Analoge oefenklokken en digitale oefenklokken.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!