Heen- en terugtellen t/m 10

Heen- en terugtellen t/m 10

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Heen- en terugtellen t/m 10
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Algemeen

Leerlingen kunnen heen- en terugtellen van 1 tot en met 10. Ze weten welke getallen voor en na elkaar komen.

Belang

Bespreek met de leerlingen dat het belangrijk is om tot en met 10 te tellen, omdat je dit nodig hebt om er goed mee te rekenen.

Introductie

Je laat een aantal leerlingen met een dobbelsteen gooien. Het getal dat ze gegooid hebben, is het startgetal. Vanaf daar tellen ze hardop verder tot en met 10. Daarna probeer je om terug te tellen vanaf het gegooide getal.

Instructie

Je laat de telrij van 1 tot en met 10 zien en bespreekt dat de getallen in deze volgorde horen en dat je bij 1 begint en naar rechts gaat. Bij elke tel verder komt het volgende getal. Dan tel je van van 1 naar 10 terwijl je duidelijke stappen vooruit zet en de getalkaarten laat zien. Vervolgens laat je de leerlingen hardop tellen terwijl je stappen zet. Tot slot zet je alleen stappen, zonder dat je daarbij hardop telt. De leerlingen tellen in hun hoofd het aantal stappen en schrijven de getallen achter elkaar op. Oefen vervolgens klassikaal met het tellen door de getallen naar de juiste plek te slepen. Vervolgens laat je de telrij van 1 tot en met 10 zien en bespreekt dat de getallen in deze volgorde horen en dat je bij 1terugtellen bij 10 begint en naar links gaat. Bij elke tel verder komt het volgende getal tel je van 10 naar 1 terwijl je duidelijke stappen achteruit zet en de getalkaarten laat zien. Oefen klassikaal door de ontbrekende getallen in te vullen. Laat leerlingen de getallen ook opschrijven en omhoog houden om te controleren of het goed is.

Controleer of de leerlingen heen en terug tot 10 kunnen tellen met de volgende vragen:
Hoe tel je verder?
Hoe tel je terug?
Welk getal komt er na 7?
Welk getal komt er voor 5?

Inoefening

De leerlingen oefenen eerst met het invullen van getallen die elkaar opvolgen. Daarna oefenen ze met het invullen van een getal dat tussen andere getallen staat.

Afsluiting

Je bespreekt met de leerlingen nog eens dat het belangrijk is om te tellen tot en met 10, omdat je dit nodig hebt om te rekenen en controleer of ze tot en met 10 kunnen heen- en terugtellen. Laat de leerlingen in groepjes van twee oefenen met het tellen. De eerste leerling laat een getalkaartje zien. Vanuit dat getal tellen de leerlingen om de beurt verder tot ze bij de 10 zijn. Ze moeten elke keer het juiste getalkaartje laten zien. Ditzelfde doen ze met terugtellen.

Aandachtspunten

Leerlingen die moeite hebben met heen- en terugtellen, kennen waarschijnlijk de telrij tot en met 10 nog niet zo goed. Tel de getallen hardop één voor één. Tel eerst heen en daarna terug.

Instructiemateriaal

Dobbelsteen en getalkaartjes tot en met 10.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!