Groep 8, Blok 9, Week 1, Les 3

Groep 8, Blok 9, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de vragen over de meervoudige lijngrafiek te beantwoorden.

Noem de verschillen tussen een enkelvoudige en een meervoudige lijngrafiek.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je in een lijngrafiek bijvoorbeeld kunt zien dat de temperatuur gestegen is.

Instructie

Leg uit dat lijngrafieken informatie schematisch weergeven. Hierdoor kun je in één oogopslag grote hoeveelheden informatie overzien.

Waar staan de verschillende kleuren in de meervoudige lijngrafiek voor?
Welke andere grafieken en diagrammen ken je? (bijvoorbeeld staafgrafiek/cirkeldiagram)

Screenshots blok 9
Laat vervolgens zien hoe je een lijngrafiek afleest en hoe je hiermee rekent. Bespreek eerst welke informatie staat weergegeven in de grafiek. Je kunt van verschillende tijdstippen zien hoe warm het is. Hiermee kun je ook het verschil in temperatuur berekenen. Leg uit hoe je de vragen beantwoordt en stel zelf nog een aantal vragen aan de leerlingen over de grafiek, bijvoorbeeld welke temperatuur bij welk tijdstip hoort of het verschil in temperatuur tussen 2 tijdstippen. Laat de leerlingen hierna oefenen met het aflezen van en rekenen met een enkelvoudige lijngrafiek.

Hoe bepaal je de waarde bij 1933?
Tussen welke jaren was sprake van de kleinste daling?

Screenshots blok 9
Ga hierna in op het aflezen van en rekenen met een meervoudige lijngrafiek. Er worden 2 of meerdere lijnen in dezelfde grafiek met elkaar vergeleken. De kleuren in de legenda geven aan wat elke lijn betekent. Bedenk zelf een aantal vragen over de grafiek, bijvoorbeeld het verschil tussen jongens en meisjes in een bepaald jaar of hoeveel jongens er ongeveer zijn geboren in een bepaald jaar. Laat de leerlingen hierna oefenen met het aflezen van en rekenen met de meervoudige lijngrafiek.

Waarom weet je niet precies hoeveel jongens er in 1993 zijn geboren?
Kun je uit deze grafiek aflezen hoeveel tweelingen geboren zijn? Waarom wel of niet?

Leg vervolgens uit hoe je een meervoudige lijngrafiek tekent. Eerst vul je de assen aan. Op de verticale as komen de aantallen, op de horizontale as wat bovenaan de tabel staat, leeftijd in dit geval. Hierna zet je de punten in de grafiek en verbind je deze met elkaar. Geef aan dat je voor 2010 en 2020 verschillende kleuren gebruikt. Oefen hiermee.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een meervoudige lijngrafiek aflezen door te vragen wat de jongen fout doet. Hij heeft de legenda niet goed bekeken waardoor hij de lijnen aan de verkeerde informatie koppelt.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit wat een lijngrafiek is. Bespreek wat er te zien is in de grafiek. Stel de leerlingen verschillende vragen over het aflezen van de grafiek. Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het aflezen van en rekenen met de enkelvoudige en meervoudige lijngrafiek. Besteed hierbij extra aandacht aan het rekenen met een lijngrafiek met grote getallen, waarbij de verticale as wordt vermenigvuldigd met een bepaalde waarde.

Hoe weet je uit deze grafiek wanneer de nieuwe collectie winterjassen in de winkel hangt?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke informatie je kunt aflezen uit de lijngrafiek. Daarna maken de leerlingen een eigen lijngrafiek. Lees eerst de klokken en de thermometers af. Vul daarna de gegevens op de assen in en teken de punten in de grafiek. Trek vervolgens een lijn tussen de verschillende punten.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!