Groep 8, Blok 7, Week 2, Les 9

Groep 8, Blok 7, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door aan de 2 schijven te draaien en de waarde van het cijfer 1 t/m 9 in het getal te bepalen.

Hoe weet je wat de waarde is van de 7 in het getal 375.468.912?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je met machten kunt rekenen, je vermenigvuldigingen korter kunt opschrijven. Dit is handig bij het vak wiskunde.

Instructie

SCREENSHOTS BLOK 7
Herhaal de betekenis van het grondtal en de exponent. 4² betekent dat de 4 met zichzelf wordt vermenigvuldigt. Er staat dus eigenlijk 4 × 4 = 16. Bespreek de betekenis van kwadrateren. Als de exponent 2 is, heet dit kwadrateren.
SCREENSHOTS BLOK 7
Leg uit dat bij het rekenen machten de exponent geen 2 is, maar een ander cijfer. Bij het rekenen met machten geeft de exponent aan hoe vaak het grondtal met zichzelf wordt vermenigvuldigd. Bespreek het voorbeeld 4³. Dit betekent 4 × 4 × 4 = 64. Omdat de exponent 3 is, wordt de 4 daardoor 3 keer vermenigvuldigd met zichzelf. Oefen met het rekenen met machten. Schrijf steeds de som op die bij de berekening hoort.

Hoe reken jij 5 × 5 × 5 handig uit?
Is de uitkomst van 5⁶ twee keer zo veel als de uitkomst van 5³? Leg uit waarom wel/niet.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze moeten rekenen met machten door te vragen wat er mis gaat (10³ beteken 10 × 10 × 10 in plaats van 10 × 3).

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit wat een grondtal en een exponent is. Bespreek dat bij kwadrateren de exponent altijd 2 is. Leg uit dat er ook sommen zijn waarbij de exponent geen 2 is, maar een ander cijfer. Dit heet rekenen met machten. Laat het voorbeeld zien en bespreek welke som hierbij hoort. Bij het rekenen met machten geeft de exponent aan hoe vaak het grondtal met zichzelf wordt vermenigvuldigd. Oefen hiermee.

Is de uitkomst van 2⁶ hetzelfde als 6²? Leg uit.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen of ze kunnen uitleggen wat hetzelfde is en wat anders is tussen kwadrateren en het rekenen met machten. Laat leerlingen daarna de geheimtaal oplossen door ze de sommen met kwadraten en machten te laten uitrekenen. Welke zin ontstaat er? (al klaar voor wiskunde).
SCREENSHOTS BLOK 7

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!