Groep 8, Blok 6, Week 3, Les 11

Groep 8, Blok 6, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door het omrekenen van lengtematen te herhalen. Maak groepjes van 4 leerlingen en laat ze om en om een maat noemen. De andere leerlingen uit de groep noemen een gelijke, maar andere maat.

Hoe reken je lengtematen om?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je de schaal kunt bepalen, je weet hoe groot Vlieland is.

Instructie

methodLesson=55925
Leg uit dat de schaal aangeeft hoeveel 1 centimeter in werkelijkheid is. Ga in op wat beide getallen in de schaal aangeven.

Bedenk een andere schaal.
ls de 500 verandert in 50, hebben de koeien dan meer of minder ruimte?

Licht het voorbeeld van de wei toe door de liniaal af te lezen. Leg uit dat elke centimeter 5 meter in het echt is. Deze wei is 8 keer zo lang, dus moet je 8 × 5 uitrekenen om te weten hoe lang de wei is.
Leg vervolgens uit hoe je de werkelijke lengte berekent door aan te geven dat de schaal van het schip in werkelijkheid 500 keer zo groot is, dus in werkelijkheid is het schip 2500 centimeter lang. Reken dit om naar meters. Oefen met het bepalen van de werkelijke afmetingen.
Screenshots Blok 6 les 11 en 12
Vervolgens leg je uit hoe je de schaal berekent. Volg de stappen die op het bord beschreven staan. Leg uit dat je de schaal pas kunt bepalen als de lengtematen omgerekend zijn. Oefen met het bepalen van de schaal.

Waarom moet je de lengtematen omrekenen?
Als je de lengtematen niet omrekent, wordt de schaal dan groter of kleiner?

Extra screenshot instructie
Oefen vervolgens met het rekenen met schaal in een tabel en een verhaalsom. Maak bij het invullen van de tabel duidelijk hoe je rekent door de tussenstappen op het bord te schrijven.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze met schaal moeten rekenen door ze te laten beredeneren welke schaal er bij de afbeelding hoort. Sleep de juiste uitkomst in het kader.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat de schaal aangeeft hoeveel 1 centimeter in werkelijkheid is. Ga in op wat beide getallen in de schaal aangeven en bespreek het voorbeeld.
Vervolgens leg je uit hoe je de werkelijke lengte van de fiets bepaalt. Leg uit dat je bij de schaal ziet dat de fiets in het echt 100 keer zo groot is. Reken de werkelijke lengte uit. Oefen met het bepalen van de werkelijke lengte.
Daarna leg je uit hoe je de schaal berekent. Volg de stappen die op het bord beschreven staan en maak duidelijk dat je de schaal pas bepaalt als de lengtematen omgerekend zijn. Oefen met het bepalen van de schaal.

Waarom is het handig om terug naar 1 te rekenen?

Daarna oefen je met het rekenen met schaal in een tabel. Maak bij het invullen van de tabel duidelijk wat de stappen zijn om de lege plekken in te kunnen vullen. Reken eerst de werkelijke lengte om en deel dit vervolgens door het tweede getal in de schaal.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen naar de stappen die nodig zijn de vraag te beantwoorden. Laat de leerlingen daarna de boom op schaal tekenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!