Groep 8, Blok 6, Week 2, Les 8

Groep 8, Blok 6, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen het fruit en de groenten handig te laten optellen, zodat het totaalgewicht van elke weegschaal klopt.

Hoe tel je de getallen handig bij elkaar op?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je met behulp van deze grafiek het aantal bezoekers per dag afleest en daarmee kunt berekenen hoeveel mensen er gemiddeld per dag naar de tentoonstelling zijn gekomen.

Instructie

Screenshots les 3, 4, 8, 9
Bespreek de voorbeelden van de lijngrafiek, de staafgrafiek en de cirkeldiagram. Besteed aandacht aan wat je ziet in deze grafieken en diagrammen en wanneer je deze gebruikt.

Waar zou deze grafiek/diagram over kunnen gaan?
Hoe geef je in een staaf- of lijngrafiek procenten weer?

Blok 6 goede
Bespreek het berekenen van het gemiddelde. Leg uit dat eerst alle getallen bij elkaar opgeteld moeten worden. Daarna deel je de uitkomst door het totaal aantal getallen. Maak vervolgens de sommen. De leerlingen lezen deze grafieken af en berekenen het gemiddelde.

Hoeveel regen valt in week 3 minder ten opzichte van week 2?
De regen wordt een week extra gemeten. Het gemiddelde wordt 200 millimeter. Hoeveel millimeter regen is er dan in week 6 gevallen?

Screenshots les 3, 4, 8, 9
Leg uit dat je voor het berekenen van een deel met de rekenmachine eerst naar 1% kunt rekenen. Dit doe je door te delen door 100. Dit moet vervolgens vermenigvuldigd worden met het aantal procent. Laat de leerlingen oefenen met het berekenen van een deel met de rekenmachine en het invullen van een cirkeldiagram. Gebruik voor het invullen van de cirkeldiagram de tekentool. Geef met de kleuren uit de legenda de verschillende percentages weer in de cirkeldiagram.

Hoeveel is 1% van de deelnemers aan het onderzoek? Hoeveel procent is 1 taartpunt van de cirkeldiagram?
Aan een ander onderzoek deden 4884 mannen mee. Dit was 55,5% van de totale onderzoeksgroep. Hoeveel mensen deden er in totaal mee aan het onderzoek?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe zij rekenen met percentages uit grafieken door te vragen welke stappen er zijn gezet.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de uitleg over de staaf- en lijngrafieken en cirkeldiagrammen. Besteed aandacht aan het aflezen van de grafieken. Leg hierna het berekenen van gemiddelden en percentages met een rekenmachine uit. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Bespreek daarna het invullen van de cirkeldiagram.

Hoeveel is 1% van het aantal pennen? Hoeveel procent is 1 stuk van de cirkeldiagram?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Vervolgens laat je de leerlingen een grafiek kiezen en daar een vraag bij verzinnen. Daarna laat je de leerlingen elkaars vragen over de grafieken beantwoorden.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!