Groep 8, Blok 6, Week 2, Les 6

Groep 8, Blok 6, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te bepalen welk getal er onder de vlekken staat. Dit is een breuk of percentage.

Welke breuk heeft een hoger percentage, 2//6 of 2//5?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het spel fruitpiraat volgens de reclamespot al heel vaak verkocht is, er zijn nog een aantal exemplaren over.

Instructie

Blok 6 goede
Blok 6 goede
Leg de betekenis en schrijfwijze van miljoenen en miljarden uit. Bespreek de voorbeelden waarin de betekenis van de grote getallen wordt uitgelegd.

Bedenk een voorbeeld waarin het getal 41.000 iets anders betekent. Bijvoorbeeld in geld of het aantal mensen.
Bedenk een voorbeeld van een situatie waarbij een groot getal weinig waarde heeft.

Oefen met grote getallen door de getallen naar de passende afbeelding te slepen (7 miljard mensen op de wereld, 1,2 miljoen voetballers in Nederland en 120.000 doosjes in de vrachtwagen).
Blok 6 goede
Leg het stappenplan voor een verhaalsom aan de hand van het voorbeeld uit en pas deze toe bij de andere verhaalsommen.

Welke stappen moet je zetten om uit te rekenen hoeveel kinderen er aan vissport doen?
Van de 20% vissers die binnen een uur een vis vangen, vangt 65% een brasem, hoeveel vissers zijn dat? Leg uit hoe je tot het antwoord bent gekomen.

Besteed bij het ‘rekenen in de supermarkt’ aandacht aan het rekenen met verhoudingen, percentages en breuken. Hierbij wordt het rekenen met aanbiedingen in geldcontext geoefend.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze meerdere berekeningen in verhaalcontext uit moeten rekenen. Laat de leerlingen de stappen die zij zetten duidelijk verwoorden of opschrijven.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal het aantal nullen en het noteren van de afkorting bij miljoenen en miljarden. Bespreek de voorbeelden en wat de getallen zouden kunnen betekenen. Vergelijk de verschillende getallen en de afbeeldingen. Sleep de getallen naar de bijpassende afbeelding.

Leg uit hoe jij de getallen koppelt aan de afbeeldingen, welke stappen zet je? Welke vind je het moeilijkst?

Vervolgens herhaal je het stappenplan van een verhaalsom. Geef een voorbeeld waarin je het stappenplan volgt.

Wat voor soort sommen haal je uit het verhaal?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door de stappen voor het berekenen van de som te verwoorden. Laat leerlingen daarna in tweetallen voorbeelden bedenken van situaties met grote getallen. Laat elk tweetal een paar sommen bedenken en deze sommen aan een ander tweetal geven om op te lossen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!