Groep 8, Blok 6, Week 1, Les 4

Groep 8, Blok 6, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door delen van een geheel te bepalen. Dit doe je door het hek te verven. Het hek bestaat uit 20 planken. Gebruik hiervoor de tekentool om de juiste hoeveelheid planken een kleur te geven.

Welke breuk hoort bij het blauwe stuk?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat elk kind 1//3 keer 3//4 pizza krijgt.

Instructie

Blok 6 goede
Bespreek het vermenigvuldigen van een heel getal met een breuk. Dit kan op 2 manieren.
1. Vermenigvuldig het hele getal met de teller. Vervolgens wordt de uitkomst gedeeld door de noemer.
2. Deel het hele getal door de noemer. Vermenigvuldig dit vervolgens met de teller.
Oefen hiermee en laat leerlingen zelf een strategie kiezen die zij fijn vinden.

Welke oplossingsstrategie gebruik je? Waarom?
Het meisje besluit uiteindelijk 20 kilometer hard te lopen. Op welk deel van de route was zij na 18 kilometer?

Blok 6 goede
Leg uit dat wanneer 2 breuken met elkaar vermenigvuldigd worden, de teller vermenigvuldigd wordt met de teller en de noemer vermenigvuldigd wordt met de noemer. Gebruik de afbeeldingen. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Maak een tekening met breuken waarmee duidelijk wordt welk deel van het brood de jongen pakt.
Het brood bestaat uit 30 boterhammen. Hoeveel boterhammen pakt de jongen dan?

Controleer of de leerlingen het vermenigvuldigen van breuken begrijpen door te vragen welke stappen gezet moeten worden om de grootte van het stuk taart te bepalen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Ga eerst in op de begripsvorming van het vermenigvuldigingen met 2 breuken. De afbeelding geeft een voorbeeld weer waarin 1//5 deel van de totale reep te zien is, daarvan wordt 1//2 deel opgegeten. Benadruk dat je de tellers met elkaar vermenigvuldigt en de noemers met elkaar vermenigvuldigt.

Hoe kom je tot de uitkomst zonder een afbeelding te gebruiken?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna spelen de leerlingen het spel. Draai aan het rad om de eerste breuk te bepalen. Daarna kiezen de leerlingen een van de afdekvlakken. Daaronder staat een breuk weergegeven in de vorm van een pizza. De leerlingen rekenen de gemaakte som uit.
Blok 6 goede

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!