Groep 8, Blok 5, Week 2, Les 9

Groep 8, Blok 5, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen kommagetallen door 2 te laten delen of met 2 te laten vermenigvuldigen. Ze slepen de mozaïek steen naar de juiste uitkomst, waardoor er een figuur ontstaat.

Hoe deel het kommagetal 21,10 door 2?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je met bedragen en lengte kunt rekenen, je weet hoe veel je treinreis van 1000 hectometer kost.

Instructie

Bespreek het metriek stelsel van de lengtematen. Bespreek hoe je deze lengtematen omrekent naar een andere lengtemaat door te delen door of te vermenigvuldigen met 10.

Wanneer gebruik jij de lengtemaat centimeter?
Hoeveel millimeter is 1 kilometer?

Screenshots definitief
Leg uit hoe je rekent met bedragen en lengte via een verhoudingstabel. Benoem dat leerlingen goed moeten kijken naar welke lengtemaat gevraagd wordt in de uitkomst. Ze rekenen de gegeven lengtemaat om naar de gevraagde lengtemaat. In het voorbeeld moet 4 meter omgerekend worden naar decimeter, dus je vult 40 decimeter in in de verhoudingstabel. Reken hierna naar de gevraagde lengte toe. Laat bij het voorbeeld zien dat je 40 decimeter vermenigvuldigt met 2,5 om tot 100 decimeter te komen. Je vermenigvuldigt dus € 20 ook met 2,5.
Leg vervolgens uit dat je ook bedragen kunt omrekenen via gewicht of via inhoud. Je volgt hierbij hetzelfde stappenplan als bij het omrekenen van bedragen via lengte. Bekijk de memoblaadjes voor het metriek stelsel bij gewicht en bij inhoud. Reken samen de opgaven uit.

Hoeveel kost 4 kg appels?
Als 2 kg appels € 3,20 kost, kun je dan meer of minder kopen voor € 6 dan wanneer 4 kg appels € 3,20 kost?

Screenshots definitief
Herhaal hoe je de gemiddelde snelheid in kilometer per uur (km/u) berekent. Zet de tijd eerst om naar minuten. Maak vervolgens een afstand-tijdtabel en reken naar 60 minuten.

Waarom moet je altijd naar 60 minuten rekenen?
Paul rijdt 42 kilometer in 45 minuten. Is hij sneller of langzamer dan Eva?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze moeten rekenen met bedragen en afstand door te vragen welke jongen het meeste geld ophaalt bij de sponsorloop.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Bespreek (het omrekenen van) de lengtematen. Leg uit hoe je rekent met bedragen en lengte. Hierbij gebruik je een verhoudingstabel. Lees de vraag en kijk naar de lengtemaat die in de uitkomst wordt gevraagd. In de voorbeeldopgave is dat decimeter. De gegeven lengte van 2 meter, moet je daarom omrekenen naar decimeter. Je vult 20 decimeter in in de verhoudingstabel. Reken daarna om naar de gevraagde lengte om de bijbehorende prijs te bepalen.

Reken de uitkomst om naar centimeters.

Herhaal dat je ook bedragen kunt omrekenen via gewicht of via inhoud. Je volgt hierbij hetzelfde stappenplan als bij het omrekenen van bedragen via lengte. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Leg uit hoe je de gemiddelde snelheid in km/u berekent. Zet de tijd om naar minuten, maak een afstand-tijdtabel en reken naar 60 minuten. Oefen hiermee.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe ze de prijs moeten berekenen die hoort bij een lengte van 1,5 meter. Laat leerlingen hierna de gemiddelde snelheden in km/u van de dieren uitrekenen. Sleep ze naar de juiste plaats op het podium.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!