Groep 8, Blok 5, Week 2, Les 6

Groep 8, Blok 5, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door op de husselknop te klikken en vervolgens een visuele breuk te zoeken. Vermenigvuldig het hele getal met de breuk.

Welke stappen zet je om het hele getal te vermenigvuldigen met de breuk?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je weet hoeveel je motor verbruikt, je kunt bereken hoeveel kilometer je nog kunt rijden met de benzine.

Instructie

SCREENSHOTS BLOK 5
Leg uit wat benzineverbruik is aan de hand van het voorbeeld. Als je auto 1 op 16 rijdt, betekent dit dat je met 1 liter benzine een afstand van 16 kilometer af kunt leggen.

Rijdt je auto zuiniger als deze 1 op 15 of 1 op 16 rijdt?
Je auto rijdt op 1 op 16. Hoeveel liter benzine heb je nodig voor een afstand van 240 kilometer?

SCREENSHOTS BLOK 5
Doe een verhaalsom voor waarbij er gerekend wordt met verhoudingen en benzineverbruik. Benoem dat 1 op 9 betekent dat je met 1 liter benzine 9 kilometer kunt rijden. Benadruk het gebruik van een verhoudingstabel. Aan de hand van deze verhoudingstabel bereken je de uitkomst. Oefen hiermee.

Waarom reken je naar 1 liter toe?
Als de auto na het tanken 420 kilometer zou kunnen rijden, rijdt de auto dan zuiniger of juist niet? Leg uit.

SCREENSHOTS BLOK 5
Doe een verhaalsom met meerdere bewerkingen voor aan de hand van de vijf stappen. Lees eerst het verhaal door en bedenk wat voor soort som het is. Bepaal daarna welke getallen je nodig hebt en schrijf de sommen die hierbij horen op. Reken daarna de sommen uit. De uitkomsten van de losse keersommen tel je bij elkaar op voor de einduitkomst. Laat leerlingen hiermee oefenen.

Hoe rond je de bedragen af?
Als je de verfkosten precies zou uitrekenen, zou het dan duurder of goedkoper zijn dan het bedrag wat je ongeveer hebt berekend?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze moeten rekenen met benzineverbruik door te vragen hoe de vrouw heeft berekend hoeveel benzine ze nog bij moet tanken.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de betekenis van benzineverbruik. Als je auto 1 op 12 rijdt, betekent dit dat je met 1 liter benzine 12 kilometer kunt rijden. Bespreek het gebruik van een verhoudingstabel bij het rekenen met benzineverbruik. Wanneer je zelf moet berekenen wat het benzineverbruik van een voertuig is, reken je altijd naar 1 liter toe. Oefen hiermee.
Doe een opdracht met verhaalsom voor aan de hand van het stappenplan. Lees het verhaal goed en bepaal wat voor soort som het is. Bedenk welke getallen je nodig hebt en welke sommen hierbij horen. Reken deze sommen uit. Tel ten slotte de uitkomsten bij elkaar op. Oefen hiermee.

Welke sommen reken je uit bij het berekenen van de prijs voor het uiteten gaan?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat belangrijk is bij het rekenen met verhaalsommen met meerdere bewerkingen. Laat leerlingen daarna een verhaalsom uitrekenen waarbij ze moeten aftrekken, vermenigvuldigen, rekenen met percentages en rekenen met breuken.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!