Groep 8, Blok 4, Week 3, Les 11

Groep 8, Blok 4, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de voorwerpen met de bijpassende gewichten te verbinden door een lijn te trekken.

Wat is het lichtste voorwerp? En het zwaarste?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je weet dat 1,5 kilogram appels en een taart van 1500 gram evenveel is.

Instructie

SCREENSHOTS BLOK 4
Bespreek welke gewichtsmaten er zijn en benoem de volledige naam van de afgekorte gewichtsmaten. Leg uit dat kilogram de grootste gewichtsmaat is en milligram de kleinste gewichtsmaat. Wanneer je van kilogram naar hectogram rekent, verschuift de komma 1 plaats naar rechts en wordt het getal voor de gewichtsmaat dus groter. Dit komt doordat hectogram een kleinere gewichtsmaat is dan kilogram. Wanneer je van milligram naar centigram rekent, verschuift de komma 1 plaats naar links en wordt het getal voor de gewichtsmaat juist kleiner. Benoem ook de betekenis van een ton. Dit staat gelijk aan 1000 kilogram.

Welke gewichtsmaat gebruik jij het meest? In wat voor situaties?
Hoeveel gram kan er in 1 ton?

Oefen met het omrekenen van de verschillende gewichtsmaten door te bepalen welk gewicht meer is. Controleer door op het gewicht te klikken.
SCREENSHOTS BLOK 4
Leg uit hoe je rekent met kilogram, gram en milligram. Hier maak je steeds een sprong van 1000. Wanneer je rekent van kilogram naar gram of van gram naar milligram, wordt het getal voor de gewichtsmaat 1000 keer zo groot. De komma verplaatst dus 3 plaatsen naar rechts. Laat zien dat het gewicht 3,418 kilogram eerst wel een komma heeft, maar doordat het getal 1000 keer zo groot wordt, de komma verdwijnt. Als je rekent van milligram naar gram of van gram naar kilogram, wordt het getal voor de gewichtsmaat 1000 keer zo klein. Je deelt dus door 1000 en de komma verplaatst 3 plaatsen naar links. Laat zien dan er bij het gewicht 3418 gram nog geen komma is, maar doordat het getal 1000 keer zo klein wordt, er wel een komma in het gewicht komt. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Hoeveel nullen staan er in het getal wanneer je 1 milligram omrekent naar grammen?
Waarom is het getal voor de gewichtsmaat ‘gram’ kleiner dan bij ‘milligram’?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze moeten rekenen van milligram naar gram en van kilogram naar gram door te vragen wat er hoort te staan op de invulstrepen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit welke gewichtsmaten er zijn. Bespreek dat een kilogram de grootste gewichtsmaat is en een milligram de kleinste gewichtsmaat is. Leg uit hoe je rekent met gewichtsmaten door telkens een sprong van × 10 of : 10 te maken. Benoem dat 1 ton evenveel is als 1000 kilogram. Laat leerlingen de gewichtsmaten van licht naar zwaar slepen.
Leg uit hoe je rekent met kilogram, gram en milligram. Hier maak je telkens een sprong van : 1000 of × 1000. Reken je van kilogram naar gram of van gram naar milligram, dan verschuift de komma 3 plaatsen naar rechts. Laat zien hoe het gewicht 2,045 kilogram nog wel een komma heeft, maar het gewicht 2045 gram niet meer. Reken je van milligram naar gram of van gram naar kilogram, dan verschuift de komma 3 plaatsen naar links. Laat zien hoe het gewicht 568 milligram nog geen komma heeft, maar het gewicht 0,568 gram wel. Oefen hiermee.

Hoe weet je hoeveel kilogram 1 kilogram en 400 gram samen zijn?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe de gegeven gewichten in kilogram en milligram omgerekend moeten worden naar gram. Sluit de les af door leerlingen een gewicht op te laten schrijven in milligram of kilogram. Het getal mag maximaal 50 zijn. Laat leerlingen vervolgens vast bedenken hoeveel hun gekozen gewicht is in gram. Nu gaan leerlingen op volgorde staan van licht naar zwaar zonder te praten. Lukt dit binnen 1 minuut?

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!