Groep 8, Blok 4, Week 2, Les 9

Groep 8, Blok 4, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen steeds 2 sommen bij elkaar te laten zoeken waarbij de uitkomst handig uitgerekend kan worden door gebruik te maken van de nullen. Laat leerlingen deze sommen uitrekenen.

Bedenk een voorbeeld waarbij je handig rekent met nullen.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat de soep eerlijk verdeeld kan worden over 3 personen.

Instructie

SCREENSHOTS BLOK 3 NIEUW
Leg uit hoe je een kommagetal deelt via de nulregel en via splitsen. Bij de nulregel tel je eerst het aantal decimalen. Vervolgens reken je de som uit zonder komma. Daarna plaats je de komma weer terug. Bij het delen van een kommagetal via splitsen, splits je eerst het deeltal. Hierbij is het belangrijk dat je beide getallen kunt delen door de deler. Je maakt 2 hulpsommen en deze reken je uit. Tel daarna de 2 uitkomsten bij elkaar op. Laat leerlingen hiermee oefenen. Ze mogen zelf bepalen welke strategie ze gebruiken.
Leg nu uit hoe je deelt door een kommagetal via vermenigvuldigen. Beide getallen vermenigvuldig je met hetzelfde getal. Hierdoor blijft de uitkomst evenveel. Oefen hiermee. Laat leerlingen zelf bepalen welke strategie ze gebruiken.

Bedenk een verhaalsom bij de som € 12,45 plus 18 als je de som 60,3 : 9 hebt uitgerekend?

SCREENSHOTS BLOK 4
Herhaal hoe je deelt door een kommagetal via vermenigvuldigen. Bespreek dat je beide getallen uit de som met hetzelfde getal (10 of 100) moet vermenigvuldigen. Hierdoor blijft de som in verhouding en de uitkomst evenveel. Laat leerlingen hiermee oefenen.

Hoe kun je de som 5100 plus 4,25 uit door met 10 te vermenigvuldigen in plaats van met 100.

Oefen tenslotte met verhaalsommen met kommagetallen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze moeten delen met kommagetallen door ze bij 3 sommen de uitkomsten te laten controleren. Klik op de som om te controleren of de uitkomst juist of onjuist is.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de instructie over het delen van een kommagetal via de nulregel en via splitsen aan de hand van de 3 stappen. Benoem bij het splitsen dat je het deeltal moet splitsen in 2 getallen die beide deelbaar zijn door de deler. Oefen hiermee.
Leg uit hoe je deelt door een kommagetal via vermenigvuldigen. Beide getallen uit de som vermenigvuldig je met hetzelfde getal (10 of 100), ook al staat er geen komma in dat getal. Oefen hiermee.

Krijg je bij de som 61 : 12,2 dezelfde uitkomst als je beide getallen met 10 en met 100 vermenigvuldigt? Leg uit.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen via welke strategieën je de 3 sommen met kommagetal kunt uitrekenen. Sluit de les af door 3 op een rij te spelen. Verdeel de klas in 2 groepen. Laat een groep een som kiezen en deze uitrekenen. Is de uitkomst juist? Dan mogen ze een fiche slepen naar die som. Eventueel kun je leerlingen in kleinere groepjes verdelen en ze het speelbord met 3 op een rij laten tekenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!