Groep 8, Blok 4, Week 2, Les 8

Groep 8, Blok 4, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen de nullen naar de som te slepen om deze kloppend te maken.

Wat gebeurt er met de uitkomst als er een 0 van de deler af gaat?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je kunt delen met kommagetallen, je de prijs per ijsje kunt berekenen.

Instructie

SCREENSHOTS BLOK 4
Leg uit dat een kommagetal bestaat uit cijfers voor de komma en cijfers na de komma. De cijfers na de komma zijn decimalen.

Bedenk een getal met 19 voor de komma en 1 decimaal na de komma. Is dit meer of minder dan 19,45?
Rond het getal 19,45 af op 1 decimaal.

SCREENSHOTS BLOK 4
Leg uit hoe je een kommagetal via de nulregel deelt. Kijk eerst hoeveel decimalen het getal heeft. Reken de som uit zonder komma. Plaats daarna de komma terug, zodat de uitkomst evenveel decimalen heeft als het deeltal. Bespreek vervolgens hoe je een kommagetal deelt via splitsen. Splits eerst het deeltal in 2 getallen. Hierbij is het belangrijk dat je beide getallen kunt delen door de deler. Maak nu 2 hulpsommen. Reken de 2 hulpsommen uit. De uitkomsten van de hulpsommen tel je bij elkaar op. Laat leerlingen oefenen met het delen van een kommagetal.

Welke stappen zet je om een kommagetal te delen?
Bedenk zelf een som waarbij je de strategie ‘splitsen’ gebruikt.

SCREENSHOTS BLOK 4
Leg uit hoe je deelt via vermenigvuldigen als de deler een kommagetal is. Maak een nieuwe som zonder kommagetallen. Dit doe je door beide getallen uit de som met 10 of 100 te vermenigvuldigen. Deze som reken je uit. Oefen hiermee.

Waarom vermenigvuldig je bij de som 28 plus: Bedenk een som waarbij de deler 3 decimalen heeft.

Oefen vervolgens met verhaalsommen met kommagetallen. Hier komt ook de geldcontext met kommagetallen aan bod.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze de strategie ‘vermenigvuldigen’ moeten toepassen door te vragen of de jongen deze strategie juist toepast.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe je een kommagetal deelt via de nulregel en via splitsen aan de hand van 3 stappen. Laat leerlingen vervolgens oefenen met het delen van een kommagetal. Ze gebruiken de strategie die zij het handigste vinden.
Bespreek hoe je deelt door een kommagetal. Je vermenigvuldigt beide getallen uit de som met 10 of 100, waardoor je een nieuwe som krijgt zonder komma. Deze som reken je uit. Oefen hiermee.

Waarom vermenigvuldig je bij de som 21 : 0,7 met 10 in plaats van met 100?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe de som 59 : 0,02 uitgerekend moet worden en waarom deze strategie wordt gehanteerd. Sluit de les af door leerlingen groepjes van 3 te laten maken. Per groepje tekenen leerlingen een lijn met 5 stippen. Elke leerling pakt een gum/pendop als pion. Laat een som zien en laat leerlingen deze uitrekenen. Wie uit het groepje als eerste de juiste uitkomst weet, zet zijn/haar pion bij de volgende stip. Wie is er als eerste bij de finish?

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!