Groep 8, Blok 4, Week 1, Les 4

Groep 8, Blok 4, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen sommen met elkaar te laten vergelijken en ze te laten bepalen of deze dezelfde uitkomst hebben. Bij het vergelijken maken leerlingen gebruik van dubbelen en halveren.

Bedenk zelf 2 sommen die dezelfde uitkomst hebben, waarbij je dubbelen/halveren toepast.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat wanneer je kolomsgewijs kunt delen, je kunt berekenen hoeveel boeken er in elke boekenkast staan in de bibliotheek.

Instructie

SCREENSHOTS BLOK 4
Herhaal de uitleg over kolomsgewijs delen. Bespreek dat het handig is om eerst een hulprijtje te maken bij de deler. Vervolgens reken je stap voor stap uit hoe vaak de deler in het getal past. Deze stappen schrijf je op. Elke stap trek je af van de vorige stap door middel van cijferend aftrekken. Stimuleer leerlingen om grote stappen te zetten. Wanneer je bij de 0 bent, tel je alle stappen bij elkaar op. Dit is de uitkomst. Laat leerlingen hiermee oefenen.

Wat is de grootste stap die je met het hulprijtje kunt zetten bij de som 2044 plus: Zet in 1 keer een stap van 250×. Hoeveel houd je dan nog over?

Groep 8, week 1, les 4
Herhaal wat kolomsgewijs delen met rest is. Bespreek dat je nu een hoeveelheid overhoudt, waarvan je de deler niet meer kunt aftrekken. Dit is je rest. Bespreek het voorbeeld en laat leerlingen hiermee oefenen. Stimuleer leerlingen om grote stappen te zetten.

Kun je bij de som 5780 plus: Wat zou het deeltal zijn als de uitkomst geen rest had?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze kolomsgewijs delen met rest door te vragen wat er mis gaat. (De deler kan er nog 3× afgehaald worden, waardoor de rest 2 is).

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg stapsgewijs uit hoe je kolomsgewijs deelt. Schrijf de som op en maak een hulprijtje bij de deler. Schrijf niet alle sommen op in het hulprijtje. Kijk nu wat het grootste getal is wat je van het deeltal kunt aftrekken. Trek het hier van af via cijferend aftrekken. Schrijf de stap op. Ga zo door tot je bij de 0 bent. Tel nu al stappen bij elkaar op die je hebt gezet. Dit is je uitkomst. Oefen hiermee.
Leg uit dat kolomsgewijs delen met rest dezelfde stappen kent, maar dat je een hoeveelheid overhoudt. Laat het voorbeeld zien en oefen hiermee.

Waarom kan de rest niet groter zijn dan 60 bij de som 9068 : 60?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen er gezet moeten worden om de som kolomsgewijs te delen. Sluit de les af door leerlingen een getal tussen de 1000 en 10.000 op te laten schrijven. Laat leerlingen vervolgens werpen met de dobbelsteen om de deler te bepalen. Laat leerlingen hun eigen som uitrekenen.
Groep 8, week 1, les 4

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!