Groep 8, Blok 4, Week 1, Les 3

Groep 8, Blok 4, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen steeds 2 sommen naar elkaar te laten slepen die bij elkaar horen. Laat leerlingen deze sommen uitrekenen.

Waarom is het handig om sommen te dubbelen en te halveren?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door kolomsgewijs te delen kunt berekenen hoe vaak de boer op en neer moet rijden. Dit kun je niet uit je hoofd.

Instructie

Leg uit dat bij kolomsgewijs delen een deelsom in stappen wordt uitgerekend. Er wordt telkens een hoeveelheid van de deelsom gehaald. De stappen die je zet, tel je bij elkaar op.

Waarom is het handig om deze som kolomsgewijs te delen?
Wat betekent de ‘400×’?

SCREENSHOTS BLOK 4
SCREENSHOTS BLOK 4
Leg de stappen voor kolomsgewijs delen uit. Schrijf de som op en maak een hulprijtje bij de deler. Je hoeft niet alle sommen op te schrijven in het hulprijtje, want je kunt gebruik maken van dubbelen/halveren en de nulregel. Hierna bepaal je wat het grootst mogelijke getal is wat je kunt aftrekken van het deeltal. Na iedere stap noteer je hoeveel je overhoudt. Maak hierbij gebruik van cijferend aftrekken. De stap die je telkens zet, noteer je naast de deling. Stimuleer leerlingen om steeds een zo groot mogelijke stap te maken. Wanneer je bij de 0 bent, tel je alle stappen die je hebt gezet bij elkaar op. Dit is je uitkomst. Oefen hiermee.

Hoeveel stappen heb je gezet om de som 8307 plus 9 uit in zo weinig mogelijk stappen.

SCREENSHOTS BLOK 4
Leg uit wat kolomsgewijs delen met rest is. Je gaat hierbij hetzelfde te werk als bij kolomsgewijs delen zonder rest. Je houdt bij delen met rest een hoeveelheid over, waarvan je de deler niet meer kunt aftrekken. Je komt dus niet uit op 0. Oefen hiermee.

Hoe vaak past het getal 34 helemaal in 38.382?
Bedenk een verhaal bij de som 38.382 : 34.

Leg tenslotte uit hoe je schattend deelt met getallen t/m 100.000. Herhaal de betekenis van het ongeveer-teken. Leg uit dat je bij het afronden van getallen moet letten op makkelijke deeltafels. Indien nodig rond je de deler ook af. Oefen hiermee.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze de tussenstappen bepalen bij het kolomsgewijs delen door te vragen welke tussenstappen ontbreken.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Bespreek wat kolomsgewijs delen is en leg de stappen uit. Eerst schrijf je de som op. Maak vervolgens een hulprijtje bij de deler. Hierna bepaal je wat het grootst mogelijke getal is wat je kunt aftrekken van het deeltal. Na iedere stap noteer je hoeveel je overhoudt. Maak hierbij gebruik van cijferend aftrekken. Wanneer je bij de 0 bent, tel je alle stappen die je hebt gezet bij elkaar op. Dit is je uitkomst. Laat leerlingen hiermee oefenen.

Waarom is het handig om een hulprijtje te maken?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen waarom het handig is om kolomsgewijs te kunnen delen. Laat ze een situatie bedenken waarmee je te maken krijgt met een deling met een getal boven de 1000. Sluit de les af door leerlingen de som kolomsgewijs te laten oplossen. De cijfers in de gekleurde vakjes vormen een code. Controleer of leerlingen de juiste cijfers hebben ingevuld.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!