Groep 8, Blok 4, Week 1, Les 2

Groep 8, Blok 4, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door een keersom te noemen en de bal te gooien. Noem een keersom en daarna dezelfde keersom, maar dan 10 of 100 keer zo groot. Laat leerlingen de juiste uitkomst noemen. Na elke som gaat de bal terug naar de leerkracht.

Hoeveel keer groter is de uitkomst van 30 × 30 vergeleken met de uitkomst van 3 × 3?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is om te kunnen cijferen, zodat je sommen kunt uitrekenen die je niet uit je hoofd weet.

Instructie

Cijferen
SCREENSHOTS BLOK 4
Bekijk samen de voorbeeldsom en de tussenstappen. Bespreek wat er belangrijk is bij het cijferend vermenigvuldigen. Besteed hierbij aandacht aan dat het grootste getal boven wordt gezet, de functie van de onthoudhokjes en de ‘0’ die je invult wanneer je vermenigvuldigt met een tienvoud. Laat de leerlingen oefenen met het cijferend vermenigvuldigen.

Welk cijfer staat er in het onthoudhokje bij de tientallen bij de som 34 × 32?
Wat is de uitkomst van de som 34 × 3200?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een getal t/m 1000 moeten vermenigvuldigen met een getal kleiner dan 10 door te vragen wat er in de onthoudhokjes komt te staan.
Splitsen en kolomsgewijs (1F-toets)
SCREENSHOTS BLOK 3 NIEUW
Herhaal wat splitsend vermenigvuldigen is. Leg uit dat het eerste getal gesplitst wordt in een tienvoud en eenheden. Deze worden vermenigvuldigd met het tweede getal. Vervolgens worden de uitkomsten van de losse sommen bij elkaar opgeteld. Leg hierna stap voor stap het kolomsgewijs vermenigvuldigen van een getal onder de 1000 met een getal onder de 10 uit. Benadruk bij kolomsgewijs vermenigvuldigen wat de waarde van de verschillende cijfers in dit getal is. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Ze mogen kiezen om de sommen splitsend of kolomsgewijs op te lossen.

Hoe reken je 566 × 4 uit?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een keersom kolomsgewijs uitrekenen door te vragen wat de tussenuitkomsten zijn.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.
Spreek met de leerlingen af wie aan welke strategie gaat werken. Laat ze de strategie die ze al beheersen of (nog) niet hoeven te oefenen overslaan via het maken van de les per doel.

Verlengde instructie

Cijferen
Bespreek wat belangrijk is bij het cijferend vermenigvuldigen. Benoem dat het grootste getal bovenaan wordt gezet, de functie van de onthoudhokjes en het noteren van de ‘0’ bij het vermenigvuldigen met een tienvoud.

Welk getal zet je bovenaan bij de som 245 × 5?

Splitsen en kolomsgewijs (1F-toets)
Herhaal de stappen van het splitsend vermenigvuldigen en het kolomsgewijs vermenigvuldigen aan de hand van de 2 voorbeeldsommen. Laat de leerlingen bij het oefenen kiezen welke strategie zij gebruiken.

Maakt het voor de uitkomst uit welk getal je splitst? Leg uit.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welk cijfer er achter de vlek staat in het DHTE-schema. Sluit de les af door leerlingen 4 sommen te laten oplossen door middel van cijferend (of splitsend/kolomsgewijs) vermenigvuldigen. Laat ze de uitkomsten zoeken in de puzzel. Er blijven 4 cijfers over.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!