Groep 8, Blok 3, Week 3, Les 13

Groep 8, Blok 3, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen voertuigen te laten slepen naar de bijpassende snelheid in kilometer per uur.

Waar kom je kilometer per uur tegen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is om te kunnen rekenen met afstand en tijd, zodat de gemiddelde snelheid uitgerekend kan worden.

Instructie

Screenshots blok 3
Bespreek dat snelheid de hoeveelheid afstand is die je aflegt in een bepaalde tijd. Dit wordt uitgedrukt in kilometer per uur (km/u), meter per minuut (m/min) of meter per seconde (m/sec). Bespreek de 3 voorbeelden en de afstand die deze afleggen in een bepaalde tijd.

Waarom druk je de afstand en tijd van een vliegtuig uit in km/u in plaats van in m/sec?
Bedenk nog een situatie waarin het logischer is om km/u te gebruiken in plaats van m/sec.

Screenshots blok 3
Leg uit hoe je de gemiddelde snelheid in km/u berekent. Bespreek dat de tijd altijd omgezet moet worden naar minuten. Nu kun je de gegevens invullen in een afstand-tijdtabel. Je wil het aantal kilometer per uur berekenen, dus je rekent naar 60 minuten. Vaak is het handig om eerst naar 10 minuten te rekenen. Benadruk dat bij een afstand-tijdtabel je boven en onder altijd hetzelfde moet doen. Oefen hiermee.

Vertel waarom je de tijd omzet naar minuten.
Een andere luchtballon vliegt ook 18 km/u. Deze luchtballon doet hier 2 uur over. Hoe snel vliegt deze luchtballon?

Screenshots blok 3
Leg uit hoe je rekent met km/u. Bespreek de 2 stappen die hierbij worden gezet. Maak een afstand-tijdtabel en vul in waar je naartoe wilt rekenen. Hierna reken je naar het juiste aantal minuten of kilometers. Laat leerlingen hiermee oefenen.

Leg uit waarom het bij de auto die 120 km/u rijdt wel/niet handig is om te rekenen naar 10 km/u.
Na hoeveel minuten heeft de auto 100 kilometer gereden?

Leg ten slotte uit hoe je rekent met m/min en m/sec. Dit werkt hetzelfde als bij het rekenen met km/u. Je gebruikt ook hier een afstand-tijdtabel. Vanuit de gegeven afstand per minuut reken je met behulp van de tabel naar de bijbehorende af tijd. Laat leerlingen hiermee oefenen.
Controleer of de leerlingen begrijpen dat ze de gegeven tijd in uren en minuten moeten omzetten naar minuten door ze de fout in de berekening te laten herstellen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Herhaal de betekenis van snelheid en dat je een gemiddelde snelheid vaak uitdrukt in km/u, m/min of m/sec. Bespreek de 3 voorbeelden met referentiematen van snelheid en tijd. Leg uit hoe je de gemiddelde snelheid in km/u berekent. Zet de tijd eerst om naar minuten. Gebruik hierbij altijd een afstand-tijdtabel. Oefen hiermee. Bespreek hoe je rekent met km/u, kilometers en minuten. Hierbij gebruik je ook een afstand-tijdtabel. Benadruk dat je bij de tijd altijd 60 minuten invult, omdat de tijd die je hebt gekregen in km/u is. Vanuit hier kun je rekenen naar het juiste aantal minuten. Oefen hiermee. Leg tenslotte het rekenen met m/min en m/sec uit. Hierbij gebruik je ook een afstand-tijdtabel. Vul de tabel in met de afstand (6 meter) en met 1 minuut. Vanuit hier reken je naar de uit te rekenen afstand.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te welke stappen de brandweerman moet zetten om te berekenen hoeveel kilometer de laatste rit was. Laat leerlingen daarna berekenen hoe lang 4 slakken doen over 5 minuten.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!