Groep 8, Blok 3, Week 3, Les 12

Groep 8, Blok 3, Week 3, Les 12

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door stellingen over lengtematen aan leerlingen voor te leggen. Als de stelling waar is, gaan leerlingen staan. Als de stelling niet klopt, gaan ze zitten.

Is 2 decimeter meer of minder dan 20 millimeter?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je met schaal de lengte van een badkamer in het klein kunt weergeven op een plattegrond.

Instructie

Herhaal de betekenis van schaal. Schaal geeft de verhouding weer tussen een afbeelding/kaart en de werkelijkheid. Je noteert het als 1 : 20. Dit spreek je uit als 1 staat tot 20. Dit betekent dat 1 centimeter op de afbeelding/kaart, in werkelijkheid 20 centimeter is. Schaal wordt altijd uitgedrukt in centimeters.
Screenshots blok 3
Leg uit hoe je berekent welke schaal bij een kaart of afbeelding hoort. Benadruk dat het belangrijk is om eerst alle informatie om te zetten naar centimeters, omdat schaal altijd wordt uitgedrukt in centimeters. Hierna deel je de werkelijke lengte door de lengte op schaal. Nu kun je de schaal bepalen. Oefen hiermee.

Hoeveel centimeter is 800 kilometer?
Hoeveel millimeter is 800 kilometer?

Herhaal de uitleg over hoe je de werkelijke afstand en de afstand op de afbeelding/kaart berekent aan de hand van de schaal. Let op de lengtematen die worden gebruikt. Oefen hiermee.
Screenshots blok 3
Leg ten slotte uit hoe je moet schatten met schaal. Je kijkt hiervoor naar de schaallijn onder de kaart. De witte balk is 1 centimeter. In werkelijkheid is dit 100 meter. De witte en zwarte balk zijn samen 2 centimeter. In het echt is dit 200 meter. Als je gaat schatten, kijk je hoe ver of lang iets ongeveer is. Vaak is dit hemelsbreed. Dit betekent dat je in een rechte lijn kijkt. Oefen hier samen mee door op de juiste uitkomst te klikken.

Leg uit waarom je geen rekening hoeft te houden met waar de wegen zijn.
Hoe ver zou het ongeveer zijn wanneer je niet hemelsbreed zou schatten?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze de schaal moeten bepalen door te vragen wat er mis gaat (de werkelijke lengte is niet omgezet naar centimeters).

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de betekenis van schaal. Leg uit hoe je de schaal berekent. Dit doe je in 3 stappen. Je hebt hiervoor de werkelijke lengte en de lengte van de kaart/afbeelding nodig. Eerst zet je alle informatie om naar centimeters. Daarna deel je de werkelijke lengte door de lengte op schaal. Nu kun je de schaal bepalen. Pas het stappenplan toe aan de hand van het voorbeeld. Oefen hier verder mee.

Leg uit waarom je 4500 deelt door 15.

Leg uit hoe je rekent met schaal en de werkelijke lengte en de lengte op de kaart/de afbeelding. Oefen hiermee.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen er gezet zijn om de werkelijke hoogte van de boom te bepalen. Laat leerlingen daarna bepalen welke schaal passend is bij de afbeelding ten opzichte van de werkelijke grootte/lengte. Controleer of dit goed is gegaan door de code van de kluis te kraken.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!