Groep 8, Blok 3, Week 2, Les 9

Groep 8, Blok 3, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen een heel getal met een stambreuk te laten vermenigvuldigen.

Waar herken je een stambreuk aan?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat wanneer je een korting (of prijsverhoging) kunt berekenen, je weet hoeveel een telefoon kost inclusief verzendkosten.

Instructie

SCREENSHOTS BLOK 3
Herhaal de uitleg over het berekenen van een kortingsbedrag en prijsverhoging. Gebruik de procentenstrook om uit te leggen welk deel van de prijs je berekent. Gebruik de verhoudingstabel en reken via 1%. Oefen hiermee.
SCREENSHOTS BLOK 3
Leg uit hoe je de oude prijs berekent aan de hand van de nieuwe prijs en een kortingspercentage. Benadruk dat de oude prijs altijd 100% is. De nieuwe prijs is 100% − het kortingspercentage. Laat dit zien op de procentenstrook. Leg uit dat je de nieuwe prijs door het bijbehorende percentage moet delen en vervolgens vermenigvuldigt met 100. De oude prijs is nu berekend. Bespreek vervolgens bij de eerste opgave dat de oude prijs ook berekend kan worden aan de hand van de nieuwe prijs en de prijsverhoging. Benadruk hierbij dat de oude prijs hier ook altijd 100% is. De nieuwe prijs is 100% + de prijsverhoging. Oefen hiermee.

Hoeveel euro korting heb je gekregen?
Als de nieuwe prijs € 160 zou zijn in plaats van € 140, zou de oude prijs dan hoger of lager zijn dan de oude prijs die hoort bij € 140? Leg uit.

SCREENSHOTS BLOK 3
Leg uit hoe je een deel met percentages uitrekent op de rekenmachine. Laat zien waar de komma staat op de rekenmachine. Je vermenigvuldigt het percentage met het totale aantal. Deze uitkomst deel je door 100. Wanneer er afgerond moet worden op helen, kijk je naar het eerste cijfer achter de komma. Oefen hiermee.

Hoeveel is 25,8% van 2500?
Schat wat 74,2% van 2500 is. Wat is het verschil met de werkelijke uitkomst?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze de oude prijs van een product moeten berekenen door te vragen wat er mis gaat (de oude prijs is altijd 100%).

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe de oude prijs berekend wordt aan de hand van de nieuwe prijs en het kortingspercentage. Laat dit zien op de procentenstrook. Benadruk dat de oude prijs altijd 100% is. De nieuwe prijs is 100% − het kortingspercentage. Je deelt de nieuwe prijs door het bijbehorende kortingspercentage. Deze uitkomst vermenigvuldig je met 100. Oefen hiermee. Laat leerlingen steeds de procentenstrook gebruiken.

Welk percentage hoort bij de nieuwe prijs?

Leg uit hoe je een deel berekent met percentages met kommagetallen op de rekenmachine. Je vermenigvuldigt het gevraagde percentage met het totale aantal. Deze uitkomst deel je door 100. Wanneer je moet afronden op helen, kijk je naar het eerste cijfer achter de komma. Is dit een 4 of lager? Dan rond je af naar beneden. Is dit een 5 of hoger? Dan rond je naar boven af.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen er gezet moeten worden om te berekenen wat de oude prijs was van de taart. Laat leerlingen daarna binnen 1 minuut de sommen met percentages met komma op de rekenmachine uitrekenen. Controleer de uitkomsten.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!