Groep 8, Blok 3, Week 2, Les 7

Groep 8, Blok 3, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen de bewerkingen met kommagetallen te laten uitvoeren en ze de juiste uitkomst te laten bepalen.

Op welke handige manieren kun je de som 23,5 × 4 uitrekenen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat wanneer je een deel kunt berekenen met verhoudingsgetallen, je weet welk aantal er hoort bij 20% van 15 ballonnen.

Instructie

SCREENSHOTS BLOK 3 NIEUW
Leg uit hoe je een deel berekent aan de hand van een verhouding, percentage en breuk. Leg uit dat je bij de verhouding een verhoudingstabel maakt. Zet de gegeven verhouding in de tabel en bepaal hoe vaak deze past in het gevraagde getal. Wanneer je een deel berekent met een percentage, maak je ook gebruik van een verhoudingstabel. Reken hierbij via 1% of 10%. Wanneer je een deel berekent van een breuk, maak je een breukenstrook. Het totaal deel je door de noemer van de breuk. Het getal wat hieruit komt, vermenigvuldig je met de teller van de breuk. Laat leerlingen oefenen met de verschillende vraagstellingen rondom het berekenen van een deel met verhoudingsgetallen. Wijs leerlingen telkens op het maken van een verhoudingsgetal en/of een breukenstrook.

Wat bereken je, als je een deel berekent met een breuk, als je het totaal door de noemer deelt?
1//3 van de kinderen met een huisdier heeft een hond. Welke breuk past bij het deel van de kinderen in de klas dat een hond heeft? ( 2//27 )

Screenshots blok 3
Bespreek dat wanneer je kunt rekenen met verhoudingen en geldbedragen, je kunt berekenen hoeveel iets kost en vergelijken welk product in verhouding goedkoper is. Benoem hierbij dat als je producten met elkaar wil vergelijken, je de prijs moet omrekenen naar bijvoorbeeld hetzelfde gewicht of aantal. Pas dan bereken je wat naar verhouding het goedkoopste is. Bespreek de voorbeeldopgave. Laat zien welke som ontstaat wanneer je 2 kilogram peren koopt. Je berekent hoe de prijs en het gewicht tot elkaar in verhouding staan. Leg uit dat je dit berekent met behulp van een verhoudingstabel. 0,5 kilogram peren kost € 1,50. Wanneer je 2 kilogram peren nodig hebt, heb je 4 keer zo veel nodig. Het geldbedrag wat je betaalt, wordt ook 4 keer groter. Oefen hiermee.

Op welke manieren kun je dit uitrekenen? (1 kilogram pompoen omrekenen naar 500 gram of 500 gram mandarijn omrekenen naar 1 kilogram)
Wat is in verhouding goedkoper: 0,3 kilogram tomaten of 1,5 kilogram peren?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een deel moeten berekenen aan de hand van een breuk door te vragen wat er misgaat (91 : teller in plaats van 91 : noemer).

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe je een deel berekent met een verhouding, percentage en breuk. Laat telkens op de strook zien hoe de gegevens tot elkaar in verhouding staan. Oefen hiermee. Attendeer leerlingen telkens op het gebruiken van de strook en de verhoudingstabel.
Leg ten slotte het rekenen met verhoudingen en geldbedragen uit. Bespreek dat wanneer je rekent met verhoudingen en geldbedragen, je berekent hoeveel iets kost en vergelijkt welk product in verhouding goedkoper is. Benadruk hierbij dat wanneer je producten met elkaar wil vergelijken, je moet rekenen naar bijvoorbeeld hetzelfde gewicht of dezelfde grootte. Pas dan bereken je wat in verhouding het goedkoopste is. Oefen hiermee. Laat leerlingen telkens bepalen welke som bij de vraag hoort en gebruik maken van de verhoudingstabel.

Waarom moet je rekening houden met de grootte van de burger om te bepalen wat naar verhouding het goedkoopste is?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke som er hoort bij de situatie en hoe deze som weergegeven wordt in een verhoudingstabel. Sluit de les af door leerlingen te laten berekenen in welke supermarkt het meel en de bloem naar verhouding het goedkoopst zijn.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!