Groep 8, Blok 3, Week 1, Les 3

Groep 8, Blok 3, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen met een cijfer te laten starten en hier vervolgens meerdere bewerkingen (+, −, × en :) mee uit te laten voeren.

Leg uit waarom de uitkomst verandert als je de bewerkingen in een andere volgorde uit zou rekenen.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat wanneer je weet in welke volgorde je een som met meerdere bewerkingen moet aanpakken, je deze kunt uitrekenen.

Instructie

SCREENSHOTS BLOK 3 NIEUW
Leg uit dat je een som met meerdere bewerkingen kunt herkennen aan meerdere rekentekens in de som, zoals +, −, × en :. Vertel dat er ook vaak haakjes staan in een som met meerdere bewerkingen. Als je een som met meerdere bewerkingen moet uitrekenen, doe je dit volgens een vast stappenplan.

Hoeveel bewerkingen zitten er in de som?
Waarom staan er haakjes in de som?

SCREENSHOTS BLOK 3 NIEUW
Bespreek het stappenplan met de 3 stappen aan de hand van het voorbeeld. Vertel dat er ook sommen zijn zonder haakjes, × en : of + en −, waardoor je een stap uit het stappenplan overslaat. Doe een som stapsgewijs voor. Benadruk dat het belangrijk is om de stappen aan te houden, omdat je anders fouten maakt. Oefen hiermee.

Leg uit waarom er in de eerste som haakjes nodig zijn, ondanks er alleen maar bewerkingen zijn met + en −?
Reken de eerste som ook uit zonder haakjes. Wat is het verschil?

Groep 8 blok 3 les 3
Bespreek dat er ook verhaalsommen zijn met meerdere bewerkingen. Je moet hier zelf de sommen uit het verhaal halen. Het is dus belangrijk om het verhaal goed te lezen, zodat je de juiste sommen vindt. Deze sommen reken je in de juiste volgorde uit aan de hand van het stappenplan. Maak bij het voordoen steeds gebruik van de verschillende kleuren. Oefen hiermee.

Welke sommen haal je uit het verhaal?
Hoeveel duurder wordt de prijs per nacht wanneer ze met 1 persoon extra zouden gaan kamperen? Hiervoor heeft de familie wel een extra auto nodig.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze het stappenplan bij het rekenen met meerdere bewerkingen moeten toepassen door te vragen of het stappenplan goed wordt toegepast op de som.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat een som met meerdere bewerkingen, ook meerdere rekentekens heeft. Daarnaast zitten er vaak haakjes in een som met meerdere bewerkingen. Laat de voorbeeldsom zien en vertel dat hier de bewerkingen optellen en aftrekken in zitten. Reken de som stapsgewijs uit. Herhaal dat er ook sommen zijn zonder haakjes, × en : of + en −. Oefen hiermee.

Maakt het uit of je eerst vermenigvuldigt of deelt in een som met meerdere bewerkingen? Leg uit.

Leg ten slotte het rekenen met meerdere bewerkingen in een verhaalsom uit. Leg uit dat je hier zelf de som moet vinden, dus het is belangrijk om het verhaal goed te lezen en het stappenplan te gebruiken. Oefen hiermee.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe je een som met meerdere bewerkingen aanpakt en leerlingen de som vervolgens uit te laten rekenen. Sluit de les af door leerlingen 3 sommen met meerdere bewerkingen kloppend te laten maken door de juiste rekentekens toe te voegen. Je kunt de rekentekens slepen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!