Groep 8, Blok 3, Week 1, Les 1

Groep 8, Blok 3, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen de 4 getallen naar de passende afbeelding te laten slepen. Laat de leerlingen hun keuze uitleggen.

Welk getal komt voor de 1.000.000? Spreek dat getal uit.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je makkelijker een groot getal kunt optellen als je weet hoe getallen t/m 1.000.000.000 in elkaar zitten.

Instructie

Groep 8, Blok 2, Week 1, Les 1
Vertel uit welke groepen een miljoen, een tienmiljoental en een honderdmiljoental bestaan. Laat de waarde van de cijfers zien in het positieschema.

Hoe vaak past een honderdmiljoental in een miljard?
Hoeveel honderdtallen zitten er in een miljard?

Laat telkens horen hoe je een getal uitspreekt en laat de leerlingen dit nazeggen. Wijs leerlingen er bij het invullen van het positieschema op dat ze met het laatste cijfer uit het getal beginnen. Oefen hiermee.
Screenshots definitief
Leg uit dat je de waarde van een cijfer kunt bepalen met behulp van het positieschema. Wanneer je het getal invult in het positieschema, weet je hoe het getal is opgebouwd. Oefen hiermee. Leg nu uit hoe je incomplete sommen volledig kunt maken. Bespreek dat je de uitkomst van de som invult in het positieschema. Nu kun je bepalen welk getal er mist in de som en wat de waarde van dit getal is. Gebruik bij het voordoen de verschillende kleuren van de getallen. Oefen hiermee.
Hierna leg je het afronden uit. Laat het voorbeeld zien en bespreek de stappen. Zet het getal 6.550.311 eerst in het positieschema. Kijk vervolgens welk cijfer er na de miljoenen in het schema staat. Dit zijn de honderdduizendvouden. In het positieschema kun je zien dat dit er 5 zijn. Dit betekent dat bij het afronden op miljoenen, het miljoental ‘6’ naar boven wordt afgerond. Je rondt dus af op 7.000.000. Oefen hiermee.

Naar welk getal kijk je bij het afronden van het getal in de tweede som en waarom?
Hoe zou je afronden als het getal 1000 minder was?

Leg vervolgens het rekenen met tera, giga, mega, kilo en byte uit. Leg uit dat terabyte, gigabyte, megabyte, kilobyte en byte verschillende maten van computerbestanden zijn. Bekijk de trap met de maten erin. Als je deze maten gaat omrekenen, dan vermenigvuldig/deel je met 1000. Laat het voorbeeld zien en bespreek de stappen. Je moet 8 TB omrekenen naar MB. 8 TB vermenigvuldig je twee keer met 1000, oftewel met 1.000.000. 8 TB × 1.000.000. = 8.000.000 MB. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe er afgerond moet worden op tienduizendvouden door te vragen welke stappen er gezet moeten worden om dit te bepalen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de betekenis van een miljoen, een tienmiljoental en een honderdmiljoental. Spreek het getal uit en laat de leerlingen het nazeggen. Leg vervolgens uit hoe dit getal gestructureerd kan worden aan de hand van het positieschema, namelijk door te starten met het invullen van het laatste cijfer uit het getal. Bespreek dat je nu de waarde van elk cijfer kunt aflezen uit het positieschema. Oefen hiermee. Leg hierna uit hoe je getallen t/m 1.000.000.000 afrondt. Vertel de stappen die je zet aan de hand van het voorbeeld: rond 2.434.203 af op miljoenen. Zet eerst het getal in het positieschema. Wanneer je afrondt op miljoenen, kijk je naar de honderdduizendvouden. Dit zijn er 4. Dat betekent dat het cijfer wat bij de miljoenen staat, gelijk blijft.

Rond het getal af op honderdduizendvouden.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat de waarde van het cijfer ‘9’ is in het getal en hoe het getal afgerond moet worden op tienduizendvouden. Sluit de les af door een cijfer te kiezen met de husselknop en de leerlingen de waarde van dit cijfer in het getal te laten bepalen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!