Groep 8, Blok 2, Week 3, Les 13

Groep 8, Blok 2, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de 4 afbeeldingen naar de juiste kubieke maat te slepen.

Leg uit wat een kubieke maat is.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat als je kubieke maten kunt gebruiken, je weet wat de inhoud is van een pak melk.

Instructie

Mijn les
Vertel wat het begrip ‘inhoud’ betekent. Leg ook uit waar de ‘3’ voor staat. Dit betekent dat je 3 afmetingen met elkaar vermenigvuldigt.

Bedenk een situatie waarbij je de inhoud moet bepalen.
Hoe noem je de inhoudsmaat wanneer iets in centimeters gemeten wordt? (kubieke centimeter)

Mijn les
Leg vervolgens uit hoe je de inhoud berekent, namelijk via lengte × breedte × hoogte. Laat aan de hand van het voorbeeld zien hoe je de formule toepast. Leg hierbij uit dat je aan de hand van de inhoud van een groot figuur, weet hoeveel kleinere figuren met dezelfde kubieke maat in het figuur passen. Oefen met het berekenen van de inhoud en met de vertaalslag naar het aantal blokjes die in het rechthoekige figuur passen.
Leg daarna uit dat je de inhoud ook kunt berekenen door de oppervlakte te vermenigvuldigen met de hoogte. Vertel dat de oppervlakte hetzelfde is als lengte × breedte. Hierdoor is deze manier van de inhoud berekenen gelijk aan lengte × breedte × hoogte, maar je slaat een stap over. Oefen hiermee.
Mijn les
Bespreek daarna hoe je aan de hand van de inhoud de oppervlakte en de hoogte van een rechthoekig figuur kunt berekenen. Dit kan berekend worden aan de hand van een tweetal formules. Wanneer je de hoogte wilt berekenen, moet je een extra stap zetten. Je moet eerst de oppervlakte bepalen door de lengte te vermenigvuldigen met de breedte.

Waarom moet je bij het berekenen van de oppervlakte uit een inhoud, delen in plaats van vermenigvuldigen?
Kun je de hoogte berekenen wanneer je de inhoud en de lengte van een figuur hebt? Leg uit.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze de oppervlakte moeten berekenen aan de hand van inhoud en de hoogte. Vraag wat er mis gaat (het is inhoud : hoogte in plaats van hoogte × inhoud).

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Herhaal hoe je de inhoud van een rechthoekig figuur moet bepalen, namelijk via lengte × breedte × hoogte. Laat zien dat je aan de hand van de inhoud van een rechthoekig figuur weet hoeveel blokjes met dezelfde kubieke maat er in het figuur passen. Oefen hiermee.

Kun je de inhoud ook bepalen door hoogte × lengte × breedte? Leg uit waarom wel/niet.

Herhaal vervolgens dat je de inhoud ook kunt berekenen door de oppervlakte te vermenigvuldigen met de hoogte. Vertel dat de oppervlakte hetzelfde is aan lengte × breedte. Hierdoor is deze manier van de inhoud berekenen gelijk aan lengte × breedte × hoogte, maar sla je een stap over. Oefen hiermee.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen er gezet moeten worden om de hoogte te bepalen. Sluit de les af door leerlingen de vleksommen te laten maken binnen de tijd.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!