Groep 8, Blok 2, Week 3, Les 11

Groep 8, Blok 2, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen te laten rekenen met data en jaren. Laat ze de 2 raadsels oplossen.

Hoeveel dagen heeft de maand mei?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het op verschillende plek in de wereld een andere tijd is door tijdzones.

Instructie

Groep 8, Blok 2, Week 3, Les 11
Leg uit dat tijdzones gebieden op aarde zijn waarop het dezelfde tijd is. De tijdzones zijn gebaseerd op het ronddraaien van de zon. De zon doet er 24 uur (1 etmaal) over om een rondje om de aarde te maken. Er zijn in totaal 24 tijdzones. Elke tijdzone is dus ongeveer 1 uur. De tijdzones zijn ingesteld, omdat mensen wilden dat het overal op aarde ongeveer op hetzelfde tijdstip donker of licht werd. Overal op aarde is het dus ongeveer 12 uur in de middag als de zon op zijn hoogste punt staat. Soms liggen landen in een andere tijdzone, maar gebruiken ze de tijdzone die voor hen het handigst is. De tijdzone die ze dan gebruiken volgt vaak de landgrenzen of de tijdzone van een buurland.

Waarom zouden sommige landen de tijdzone van een buurland gebruiken?(Bijv. voor de handel of omdat het een bezet gebied is geweest)
Welke tijdzone gebruikt Nederland? Gebruikt Nederland de tijdzone waarin het ligt?

Groep 8, Blok 2, Week 3, Les 11
Leg daarna uit hoe je een tijdzone van een land kunt aflezen en welke tijdzone vroeger en later zijn. Benadruk dat een land niet altijd in dezelfde strook ligt als de tijdzone. De leerlingen moeten kijken naar de kleuren van de landen en deze koppelen aan de kleuren van de tijdzones. Hoe verder naar het westen toe hoe vroeger het is. Hoe verder naar het oosten toe hoe later het is. Maak hierbij gebruik van de windroos. Oefen vervolgens met het bepalen van de tijdzones van verschillende landen die op de kaart aangegeven staan met cirkels en het bepalen waar het vroeger of later is.
Leg vervolgens uit hoe je het tijdsverschil tussen verschillende landen bepaalt. Tel het aantal tijdzones dat tussen de tijdzones van de landen zit bij elkaar op. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Wat denk je dat de rode streep op de kaart betekent? (Het is de datumgrens, de scheidslijn tussen twee kalenderdagen).
In welke tijdzone denk je dat India valt? (tijdzone + 5,30)

Leg uit dat een etmaal een volledige dag is (ochtend, middag, avond en nacht) en dat dus 24 uur duurt. Een etmaaloverschrijding betekent dat je naar de volgende dag gaat, dus de klok gaat van 23.59 uur naar 00.00 uur. Om 00.00 uur eindigt de ene dag en start er een nieuwe dag. Reken een etmaaloverschrijding in 2 stappen uit. Reken eerst naar 00.00 uur en vanuit daar naar de tijd die je moet bepalen. De 2 stappen die je hebt gezet, tel je bij elkaar op. Oefen daarna met het rekenen met een etmaaloverschrijding en vliegtijden.

Hoe lang duurt de ochtend, de middag, de avond en de nacht in een etmaal?
Het vliegtuig is 45 minuten later vertrokken. Hoelaat is het vliegtuig geland?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze rekenen met tijdzones door te vragen welk land 3 verschillende tijdzones heeft.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Herhaal het dat tijdzones gebieden op aarde zijn waarop het dezelfde tijd is. Herhaal hoe je kunt zien of het vroeger of later is en hoe je het tijdsverschil berekent. Leg hierbij de nadruk op de kleuren die de landen hebben in dezelfde tijdzone. Laat de leerlingen hier vervolgens mee oefenen.

In welke landen is het 1 uur vroeger dan in Nederland?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welk land de meeste verschillende tijdzones heeft (Rusland). Daarna klikken de leerlingen op 2 foto’s en rekenen het tijdsverschil tussen die twee landen uit.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!