Groep 8, Blok 2, Week 1, Les 3

Groep 8, Blok 2, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen de schatsommen te laten afmaken. Laat ze de ontbrekende getallen binnen 30 seconden noteren.

Wat is belangrijk bij het afronden van kommagetallen bij schattend delen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is als je kunt delen met kommagetallen, zodat je weet hoeveel glazen limonade gevuld kunnen worden.

Instructie

Mijn les
Leg uit wat een kommagetal is. Vertel dat getallen achter de komma 'decimalen' worden genoemd. Het eerste cijfer achter de komma zijn de ‘tienden’ en het tweede cijfer achter de komma ‘honderdsten’.

Hoe spreek je het getal achter de komma uit? (6 tienden)
Hoe spreek je het kommagetal ‘44,266’ uit? (44 en 266 duizendsten)

Mijn les
Bespreek het delen door een kommagetal met 1 of 2 decimalen. Bespreek dat wanneer je moet delen door een kommagetal, je een nieuwe som maakt zonder kommagetal. Deze nieuwe som reken je uit. Benadruk bij het eerste voorbeeld dat je beide getallen moet vermenigvuldigen met 10. Leg ook het tweede voorbeeld uit, waarbij er vermenigvuldigd moet worden met 100. Oefen hiermee. Laat leerlingen eventueel een hulprijtje maken bij de deler.

Waarom moet je bij de derde som ook ‘68 × 100’ doen?
Werkt deze regel bij het vermenigvuldigen ook, bijvoorbeeld bij 3,4 × 6? (nee, want dan wordt uitkomst ook 10 keer zo groot)

Bespreek het handig rekenen met kommagetallen. Doe een som voor. Het deelgetal wordt 10 keer groter ten opzichte van de som ervoor, dus de uitkomst ook. Oefen hier samen mee en maak handig gebruik van de nullen. Laat leerlingen hierna binnen een halve minuut deelsommen met kommagetallen uitrekenen.
Bespreek dat bij schattend delen met kommagetallen er afgerond moet worden op getallen die dichtbij liggen. Houd hierbij rekening met de deler. Is de deler ook een kommagetal? Rond deze dan ook af. Oefen hiermee.
Bespreek ten slotte het berekenen van de oppervlakte met kommagetallen. Herhaal hoe je de oppervlakte berekent: lengte × breedte. Doe 1 som voor en gebruik het stappenplan.

Op welke manieren kun je de som 12 × 9,25 nog meer uitrekenen?
Wat zou de oppervlakte van de voetbalzaal zijn wanneer de lengte 12,5 meter was?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze moeten delen met kommagetallen door te vragen wat er mis gaat bij de redenatie.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat de cijfers achter de komma ‘decimalen’ worden genoemd. Wanneer je een deelsom hebt met kommagetallen, moet je de komma wegwerken. Benadruk hier weer dat je beide getallen moet vermenigvuldigen, dus niet alleen het kommagetal. Anders komt de uitkomst niet overeen. Doe een opdracht voor en laat zien hoe je dit aanpakt. Oefen hier vervolgens mee.

Waarom kun je bij de som 8,1 9 van maken?

Doe ten slotte een som samen waarbij de oppervlakte met kommagetallen berekend moet worden. Bereken de uitkomst aan de hand van het stappenplan.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door ze te laten bereken hoe lang het duurt totdat het zwembad is gevuld. Laat leerlingen daarna 4 deelsommen met kommagetallen uitrekenen en ze de juiste kleurcode achterhalen om de kluis te kraken.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!