Groep 8, Blok 2, Week 1, Les 1

Groep 8, Blok 2, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door leerlingen te laten afronden op duizendvouden, honderdvouden en tienvouden. Laat de leerlingen zitten wanneer het getal naar beneden afgerond moet worden en laat ze staan wanneer een getal naar boven afgerond moet worden. Draai aan het rad om te bepalen waarop een getal afgerond moet worden.

Naar welk cijfer kijk je als je wil afronden op een tienvoud?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je een getal/geldbedrag kunt afronden, waardoor je een eenvoudigere som krijgt. Hierdoor kan worden berekend hoeveel je ongeveer bij elkaar hebt, je ongeveer overhoudt en hoeveel je ongeveer kunt verdelen.

Instructie

Screenshots blok 2
Leg uit dat je bij schattend rekenen berekent wat de uitkomst ongeveer is. Bespreek hierbij het gebruik van het ongeveer-teken (≈). Bespreek vervolgens de functies van schattend rekenen (een som sneller kunnen uitrekenen wanneer je de precieze uitkomst niet nodig hebt of ter controle van een moeilijke som). Bespreek samen de situatie die in het voorbeeld wordt geschetst.

Waarom is het nu handig voor de jongen om te schatten?
Bedenk een situatie in de winkel waarbij het juist niet handig is om te schatten.

Screenshots blok 2
In deze les staan met name het schattend vermenigvuldigen en schattend delen centraal. Bij schattend vermenigvuldigen ga je op zoek naar een rond getal wat dichtbij ligt (een tienvoud, honderdvoud of duizendvoud). Bij het schattend delen leg je uit dat een deelsom bestaat uit een deeltal en een deler. Om een schatting te maken bij een deelsom, zoek je naar een deeltal wat dichtbij ligt en gedeeld kan worden door de deler. Denk hierbij aan deeltallen die deelbaar zijn door deze deler. Oefen hiermee.
Bespreek het schattend rekenen met kommagetallen. Benoem hierbij dat het makkelijk is om de kommagetallen af te ronden op hele, ronde getallen (tienvouden, honderdvouden, duizendvouden). Hierdoor ontstaan er getallen waarmee gemakkelijker gerekend kan worden. Oefen een aantal sommen.

Waar moet je op letten bij het afronden van getallen bij een deelsom?
Schat eerst de uitkomst van de som 42 × 193 en reken daarna de precieze uitkomst uit. Wat is het verschil tussen de uitkomsten?

Bespreek het rekenen met meerdere bewerkingen in verhaalsommen. Pas het stappenplan toe bij de verschillende verhaalsommen.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe zij schattend moeten rekenen door te vragen of de jongen gelijk heeft of niet. Laat de leerlingen uitleggen waarom het in zo’n situatie niet handig is om schattend te rekenen, maar om dit precies te doen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit wat schattend rekenen (met kommagetallen) is en wat hierbij belangrijk is (getallen handig afronden). Ook is het bij schattend delen van belang om bij het afronden te denken aan getallen die deelbaar zijn door de deler. Laat leerlingen hiermee oefenen.

Waarom rond je bij de som 547,981 6?

Oefen vervolgens nogmaals het rekenen met meerdere bewerkingen in een verhaalsom. Herhaal hierbij het stappenplan.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door leerlingen te laten schatten hoeveel geld de jongen ongeveer heeft. Laat leerlingen daarna aan het rad draaien en berekenen hoeveel geld de jongen overhoudt. De jongen heeft € 35 bij zich, dus leerlingen moeten de voorwerpen uit de winkel afronden om te bepalen hoeveel geld hij ongeveer overhoudt. Draai een aantal keer aan het rad, zodat de leerlingen vaker oefenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!