Groep 8, Blok 1, Week 3, Les 12

Groep 8, Blok 1, Week 3, Les 12

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de keersommen met 3 getallen uit te rekenen. Draai 3 keer aan het rad en reken de som uit.

Wat gebeurt er met de uitkomst als je vermenigvuldigt met 0,5?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het handig is om de inhoud te kunnen berekenen, zodat je weet hoeveel glazen cola je kunt inschenken met 1 fles.

Instructie

Bespreek dat je de oppervlakte berekent via lengte × breedte. De losse ruimtes tel je bij elkaar op om de totale oppervlakte uit te rekenen. Gebruik daarbij het voorbeeld van de slaapkamer met inloopkast.
LES 7 EN 8
Leg vervolgens het berekenen van de inhoud uit. Je gebruikt de oppervlakte (lengte × breedte) en vermenigvuldigt deze met de hoogte. Bespreek het voorbeeld. Leg uit dat de inhoud iets zegt over hoeveel er in past. Je krijgt dan een kubieke maat. Er komt een 3 boven de maateenheid te staan, de inhoud zegt namelijk iets over een vermenigvuldiging van 3 maten: lengte, breedte en hoogte. Verwijs naar het schema van kubieke maten. Oefen met het berekenen van de inhoud.

Wat gebeurt er met de inhoud als de hoogte groter wordt?
Wat gebeurt er met de inhoud als de hoogte halveert?

LES 7 EN 8
Vervolgens leg je uit hoe je de inhoud in liters kunt berekenen. Het is belangrijk om te onthouden: 1 milliliter = 1 cm³ en 1 liter = 1 dm³. Als je de inhoud in kubieke maten hebt uitgerekend, kun je dit omrekenen naar liters. Benoem en verwijs hierbij naar het schema. Laat zien en leg uit dat je bij kubieke maten deelt of vermenigvuldigt met 1000 om naar de volgende maateenheid te gaan. Geef een voorbeeld met het berekenen van de inhoud van het aquarium. Oefen met het berekenen van de inhoud in liters. Sleep, indien nodig, het memoblaadje met het metriek stelsel.

Welke stappen zet je om het aantal liters uit te rekenen wanneer de maten met centimeters zijn gegeven?
Hoeveel centiliter past er in het pak appelsap?

LES 7 EN 8
Bespreek hoe je rekent met kubieke maten, bijvoorbeeld als je wilt uitrekenen hoeveel doosjes in een grotere doos past. Gebruik de formule om het aantal doosjes uit te rekenen. Oefen hiermee.
Controleer of de leerlingen het begrijpen door ze te laten verwoorden welke stappen zij zetten om de inhoud van het aquarium te berekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Maak de uitleg over het berekenen van de inhoud visueel met behulp van MAB-materiaal. Leg uit dat 1 los blokje staat voor 1 cm³. Een groot (duizend)blok heeft in zowel de lengte, breedte als hoogte een rij met 10 blokjes. De inhoud van het blok bereken je door lengte × breedte × hoogte (10 x 10 x 10 = 1000 cm³). Dit staat gelijk aan 1 dm³. Verduidelijk dat je de inhoud in kubieke maten of in liters kunt weergeven. Oefen verder samen met de leerlingen.

Welke stap moet je extra zetten om de inhoud in milliliter te berekenen bij de tweede opdracht?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het begrijpen door ze de stappen te laten benoemen bij het berekenen hoeveel boeken er in de doos passen. Vervolgens bereken je de inhoud van de aquaria van verschillende dieren in de dierentuin. Sleep het dier op de streep van de formule.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!