Groep 8, Blok 1, Week 2, Les 7

Groep 8, Blok 1, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de getallen die onder de vlekken staan te laten opschrijven. Controleer door de vlekken weg te slepen.

Welke stappen zet je om een deel uit te rekenen met een breuk?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Leg uit dat als je met kortingspercentages kunt rekenen, je kunt uitrekenen hoeveel de trui en de sokken kosten.

Instructie

LES 7 EN 8
Leg aan de hand van 2 stappen uit hoe je het kortingsbedrag berekent. Eerst bereken je 1% van de oude prijs. Daarna vermenigvuldig je 1% van de oude prijs met het kortingspercentage. Dit is het kortingsbedrag. Bespreek dat het tegenovergestelde van een kortingsbedrag een prijsverhoging is. Dit bereken je op dezelfde manier, maar dit is een bedrag wat je extra moet betalen. Oefen met het berekenen van het kortingsbedrag en de prijsverhoging.

Wat is het verschil tussen een kortingsbedrag en een prijsverhoging?
Bedenk zelf een verhaalsom bij een prijsverhoging.

LES 7 EN 8
Leg daarna uit hoe je de nieuwe prijs van een product berekent. Als er sprake is van een prijsverhoging, bereken je het bedrag wat hoort bij deze prijsverhoging. Dit tel je op bij de oude prijs. Als er sprake is van een korting, bereken je het bedrag wat hoort bij dit kortingspercentage. Dit kortingsbedrag trek je af van de oude prijs.
LES 7 EN 8
Laat leerlingen hiermee oefenen.

Welke stap tussen een prijsverhoging en een korting is anders bij het berekenen van de nieuwe prijs?
Wat is de nieuwe prijs van het T-shirt als de prijsverhoging 12% was in plaats van 10%?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze rekenen met een kortingspercentage door ze de stappen te laten verwoorden om de nieuwe prijs te berekenen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de stappen voor het berekenen van het kortingsbedrag en een prijsverhoging. Laat op de procentenstrook zien dat je bij een korting van 20%, nog 80% van de oude prijs betaalt. Oefen hiermee. Leg daarna uit hoe je de nieuwe prijs berekent bij een prijsverhoging en bij korting. Benadruk dat je bij een prijsverhoging het berekende bedrag optelt bij de oude prijs. Bij een korting trek je het berekende bedrag juist af van de oude prijs. Laat leerlingen hiermee oefenen.

Hoe bereken je het kortingsbedrag bij het skateboard?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke berekeningen zij maken om te bepalen hoeveel de jas en de sokken samen kosten. Vervolgens laat je de leerlingen zelf een verhaalsom of rekentekening maken. Zij bedenken een situatie waarin zij korting of een prijsverhoging krijgen. Laat de leerlingen elkaars verhaalsommen oplossen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!