Groep 8, Blok 1, Week 1, Les 3

Groep 8, Blok 1, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de schijf te draaien en de leerlingen dit getal schattend te laten vermenigvuldigen met een getal onder een afdekvlak. Indien er een monster staat, moeten de leerlingen proberen de som binnen de tijd te schatten.

Hoe zou je 39,1 × 5 afronden?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je kunt bepalen hoeveel je voor de dartborden moet betalen door het aantal dartborden te vermenigvuldigen met de prijs.

Instructie

Blok 1 - les 3 en 4
Leg uit dat een kommagetal bestaat uit een getal met decimalen. De decimalen zijn de cijfers achter de komma.

Bedenk 3 kommagetallen met 16 voor de komma en zet deze op volgorde van klein naar groot.
Bedenk een kommagetal dat groter is dan 16,28 en kleiner dan 16,29.

Blok 1 - les 3 en 4
Bespreek hoe je vermenigvuldigt en deelt met een kommagetal via splitsen. Geef aan dat je bij het vermenigvuldigen de splitsing handig kunt uitrekenen door de komma weg te werken. Dit doe je door het kommagetal te vermenigvuldigen met 10 of 100, waardoor de komma 1 of 2 plaatsen naar rechts verschuift. De som 5 × 0,9 wordt dus 5 × 9. Om de komma terug te zetten, deel je de uitkomst door 10 of 100.
Benadruk dat je bij deelsommen moet opletten hoe je het kommagetal splitst. Zorg ervoor dat je het kommagetal splitst in getallen die je kunt delen door de deler. Denk aan de tafelsommen. Laat zien hoe je splitst en oefen hiermee.
Daarna oefenen de leerlingen met het vermenigvuldigen en delen via splitsen. Laat ze eerst de som schatten.

Waarom is het handig om de som eerst te schatten?
Bedenk een andere manier dan splitsen om deelsommen met een kommagetal uit te rekenen.

Groep 8, Blok 1, Week 1, Les 3
Wanneer de deler een kommagetal is, moet je eerst een nieuwe som maken zonder kommagetal. Werk de komma weg door zowel het deeltal als de deler met 10 of 100 te vermenigvuldigen. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Hoe los je een deelsom op waarbij beide getallen een komma hebben, zoals bij 21,6 plus: Bedenk een deelsom waarbij je de komma wegwerkt door te vermenigvuldigen met 1000.

Controleer of de leerlingen het rekenen met kommagetallen begrijpen door te vragen hoe ze nagaan dat de uitspraak fout is.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Laat stap voor stap zien hoe je sommen met een kommagetal uitrekent via splitsen. Vermenigvuldig het kommagetal met 10 of 100, zodat de komma 1 of 2 plaatsen naar rechts verschuift. Oefen hiermee. Benadruk om de sommen eerst te schatten, zodat je de uitkomst uiteindelijk kunt controleren. Leg daarna uit hoe je een som uitrekent waarbij je deelt door een kommagetal. Geef aan dat je de komma uit de som wegwerkt. Vermenigvuldig daarbij beide getallen in de som met 10 of 100. Maak gebruik van een hulprijtje.

Hoe werk je de komma weg uit een deelsom?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je maakt om de som uit te rekenen. Daarna berekenen de leerlingen hoe duur de producten per stuk zijn.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!