Groep 8, Blok 1, Week 1, Les 2

Groep 8, Blok 1, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen te laten bepalen of de keersom klopt. Laat ze de foute sommen verbeteren.

Welke strategie heb je gebruikt?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het totale gewicht van de zebra’s berekend kan worden door te cijferen of kolomsgewijs te rekenen.

Instructie

Cijferen
Herhaal stap voor stap het cijferend vermenigvuldigen. Benadruk dat het grootste getal altijd bovenaan staat bij cijferen en besteed aandacht aan het onthoudhokje. Benoem ook dat je eerst een 0 opschrijft als je gaat vermenigvuldigen met het tiental. Laat leerlingen hiermee oefenen.

Welk getal komt bovenaan te staan?
Bedenk een makkelijke en een moeilijke som die je cijferend kunt vermenigvuldigen. Wat maakt een som moeilijk?

LES 7 EN 8
Besteed vervolgens aandacht aan het cijferend vermenigvuldigen van een getal t/m 1000 met een getal onder de 10. Besteed hierbij opnieuw aandacht aan het onthoudhokje. Laat ook zien dat het DHTE-schema hier korter is, omdat het onderste getal uit 1 cijfer bestaat. Oefen hiermee.

Bedenk een voordeel aan het cijferend uitrekenen van een keersom.
Bedenk een voorbeeld waarbij je in het dagelijks leven met keersommen met getallen t/m 1000 te maken krijgt.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe zij cijferend vermenigvuldigen door de leerlingen de uitspraak van de dierenarts te laten controleren. Laat leerlingen hierbij gebruik maken van het cijferend vermenigvuldigen.
Kolomsgewijs (1F-toets)
Herhaal wat kolomsgewijs vermenigvuldigen is. Besteed aandacht aan het DHTE-schema en hoe de getallen hier ingevuld worden.
Screenshots blok 1 les 1, 2 & 13
Leg hierna stap voor stap het kolomsgewijs vermenigvuldigen uit. Besteed extra aandacht aan de structuur van de getallen. Laat de leerlingen vervolgens hiermee oefenen.

Hoe reken je de tussenstappen met nullen handig uit? (nulregel)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze kolomsgewijs vermenigvuldigen door te vragen wat er fout gaat.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak. Spreek met de leerlingen af wie aan welke strategie gaat werken. Laat ze de strategie die ze al beheersen of (nog) niet hoeven te oefenen overslaan via het maken van de les per doel.

Verlengde instructie

Laat zien hoe het schema ingevuld wordt. Herhaal hierna stap voor stap de stappen die gezet worden. Leg bij het cijferen de nadruk op het gebruik van het onthoudhokje. Benadruk bij het kolomsgewijs vermenigvuldigen de structuur van de getallen. Laat leerlingen deze stappen na de uitleg opnieuw hardop verwoorden. Laat ze hiermee oefenen.

Cijferen In welk hokje staat altijd hetzelfde cijfer bij deze sommen? (Rechtsonder, namelijk een 0).
Kolomsgewijs Hoeveel is de 8 waard in het getal?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna lossen de leerlingen de vraag met de brug op. Laat leerlingen eerst een schatting maken en laat ze hierna de bijpassende vermenigvuldiging uitrekenen. Zo wordt bepaald hoeveel auto’s tegelijk op de brug mogen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!