Groep 7, Blok 9, Week 2, Les 9

Groep 7, Blok 9, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

:introduction-guide: Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de sommen te laten uitrekenen. Het cijfer in het gekleurde vak is gekoppeld aan een letter. Schrijf de letters op bij de oplossing.
!--ICON-GROUP--!
:exercise: Waarom is een som als 704 + 2050 eenvoudiger dan 893 + 6785?
!--ICON-GROUP--!
Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat een tijd/afstand grafiek bijvoorbeeld kan weergeven hoe lang de chauffeur pauze heeft genomen.

:instruction-guide: Instructie

!Screenshots blok 9
Herhaal hoe je een lijngrafiek afleest. Bespreek dat je een punt afleest door te kijken in welke rij en welke kolom het punt staat. Op de horizontale as staat de tijd weergegeven, op de verticale as de temperatuur.
!--ICON-GROUP--!
:exercise: Op welk tijdstip was het 4ºC?
:plus: Hoeveel graden was het om 00:30?
!--ICON-GROUP--!
!Screenshots blok 9
Leg vervolgens uit dat een tijd/afstand grafiek een lijngrafiek is waarin wordt weergegeven welke afstand is afgelegd in een bepaalde tijd. Je leest deze grafiek af zoals een normale lijngrafiek. Leg uit hoe je de vragen beantwoordt en stel zelf nog een aantal vragen aan de leerlingen over de grafiek, bijvoorbeeld welke afstand bij welke tijd hoort of het verschil in afstand tussen 2 tijdstippen. Laat de leerlingen hierna oefenen met het aflezen van en rekenen met een tijd/afstand grafiek.
!--ICON-GROUP--!
:exercise: Heeft de chauffeur om 11:00 meer of minder dan 80 kilometer gereden? Hoe weet je dat?
:plus: Hoe laat is de chauffeur gestart met zijn rit?
!--ICON-GROUP--!
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze rekenen met een tijd/afstand grafiek door te vragen welke stappen gezet zijn om te bepalen wie van de 2 het snelst gezwommen heeft.

:processing-guide: Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

:guided-practice-guide: Verlengde instructie

Leg uit dat een tijd/afstand grafiek een lijngrafiek is waarin wordt weergegeven welke afstand is afgelegd in een bepaalde tijd. Herhaal hierbij hoe je een lijngrafiek afleest. Leg uit hoe je de vragen beantwoordt en stel zelf nog een aantal vragen aan de leerlingen over de grafiek, bijvoorbeeld welke afstand bij welke tijd hoort of het verschil in afstand tussen 2 tijdstippen. Laat de leerlingen hierna oefenen met het aflezen van en rekenen met een tijd/afstand grafiek.
!--ICON-GROUP--!
:exercise: Hoe vaak heeft de taxichauffeur pauze gehouden?
!--ICON-GROUP--!

:flag-guide: Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen of ze kunnen tekenen in de grafiek hoe ze de tabel op de juiste manier aflezen. Vervolgens slepen de leerlingen de dieren naar de bijbehorende tijd/afstand grafiek.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!