Groep 7, Blok 9, Week 2, Les 8

Groep 7, Blok 9, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de vermenigvuldigingen met kommagetallen op te lossen. Elk monster heeft een waarde van 10, 100 of 1000 en staat ingevuld in een som.

Wat gebeurt er met de komma als je 9,83 vermenigvuldigt met 10?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je in een lijngrafiek bijvoorbeeld kunt zien dat de temperatuur gestegen is.

Instructie

Leg uit dat lijngrafieken informatie schematisch weergeven. Hierdoor kun je in één oogopslag grote hoeveelheden informatie overzien. Benoem dat deze les de enkelvoudige en meervoudige lijngrafiek aan bod komen, de volgende les de tijd/afstand grafiek.

Waar staan de verschillende kleuren in de meervoudige lijngrafiek voor?
Welke andere grafieken en diagrammen ken je? (bijvoorbeeld staaf/beelddiagram)

Screenshots blok 9
Laat vervolgens zien hoe je een lijngrafiek afleest en hoe je hiermee rekent. Bespreek eerst welke informatie staat weergegeven in de grafiek. Je kunt van verschillende tijdstippen zien hoe warm het is, hiermee kun je ook het verschil in temperatuur berekenen. Leg uit hoe je de vragen beantwoordt en stel zelf nog een aantal vragen aan de leerlingen over de grafiek, bijvoorbeeld welke temperatuur bij welk tijdstip hoort of het verschil in temperatuur tussen 2 tijdstippen. Laat de leerlingen hierna oefenen het aflezen van en rekenen met een enkelvoudige lijngrafiek.

Deze lijngrafiek is anders dan op de vorige pagina. Waarin zitten de verschillen?
Hoe groot is het verschil in series tussen 2006 en 2009?

Screenshots blok 9
Ga hierna in op het aflezen van en rekenen met een meervoudige lijngrafiek. Er worden 2 of meerdere lijnen in dezelfde grafiek met elkaar vergeleken. De kleuren in de legenda geven aan wat elke lijn betekent. Bespreek stap voor stap met de leerlingen hoe je deze vragen beantwoordt en stel zelf nog een aantal vragen aan de leerlingen over de grafiek, bijvoorbeeld het verschil tussen buiten zwemmen en binnen schaatsen in een bepaalde maand of hoe vaak er gezwommen wordt in een bepaalde maand. Laat de leerlingen hierna oefenen met het aflezen van en rekenen met de meervoudige lijngrafiek.

In welke maanden wordt er niet meer binnen geschaatst?
Kun je uit deze grafiek aflezen hoe lang er gezwommen of geschaatst wordt? Waarom wel of niet?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een meervoudige lijngrafiek aflezen door te vragen wat de jongen fout doet. Hij heeft de legenda niet goed bekeken waardoor hij de lijnen aan de verkeerde informatie koppelt.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit wat een lijngrafiek is. Bespreek wat er te zien is in de grafiek. Stel de leerlingen verschillende vragen over het aflezen van de grafiek. Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het aflezen van en rekenen met de enkelvoudige en meervoudige lijngrafiek.

Hoe weet je uit deze grafiek wanneer het aardbeien plukseizoen begint?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke informatie je kunt aflezen uit de lijngrafiek. Daarna maken de leerlingen een eigen lijngrafiek. Lees eerst de klokken en de thermometers af. Vul daarna de punten in de grafiek in. Trek vervolgens een lijn tussen de verschillende punten.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!