Groep 7, Blok 8, Week 3, Les 11

Groep 7, Blok 8, Week 3, Les 11

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te vermenigvuldigen met 3 getallen. Draai aan de draaischijf, gooi de dobbelsteen en druk op de husselknop om de som te maken.

Welke stappen zet je om de som 6 × 3 × 4 op te lossen?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat wanneer je de inhoud kunt berekenen, je bijvoorbeeld kunt uitrekenen hoeveel dozen er in een vrachtwagen passen.

Instructie

Leg uit wat kubieke maten zijn. Vertel dat kubieke maten op oppervlakte lijken, alleen wordt bij oppervlakte lengte × breedte gedaan. Bij kubieke maten komt ook de hoogte erbij, dus lengte × breedte × hoogte. Omdat je kubieke maten met 3 maten meet, komt er een 3 achter de lengtemaat te staan, dus m³, dm³ en cm³.

Noem een voorbeeld van iets dat zo groot is als 1 mm³. (kruimel, druppel, zandkorrel)
Bedenk andere voorbeelden van ongeveer 1 dm³ en 1 m³.

Screenshots blok 8
Leg uit hoe je de inhoud van een voorwerp berekent. Je rekent via lengte × breedte × hoogte. Bespreek hierbij hoe je de lengte, breedte en hoogte afleest uit de afbeelding. Laat de leerlingen oefenen met het berekenen van de inhoud door het aantal blokjes in het bouwwerk en het aantal dozen in de vrachtwagen te berekenen.

Hoe heb je de som 2 × 4 × 4 uitgerekend?
Als 1 doos 2 m³ is, wat is dan de inhoud van de vrachtwagen in m³?

Screenshots blok 8
Bespreek vervolgens het berekenen van een inhoud met kubieke maten. De maten in het voorbeeld zijn gegeven in centimeters. De inhoud bereken je daarom in kubieke centimeter (cm³). Je berekent dit door de lengte, breedte en hoogte met elkaar te vermenigvuldigen. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Benoem dat je ook via de oppervlakte de inhoud handig kunt berekenen. De oppervlakte bereken je met lengte × breedte.

Wat was de inhoud van de container geweest als de hoogte niet 3 maar 10 meter zou zijn?
Hoeveel m² aan staal is gebruikt voor de buitenkant van de container? (320 m²)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze de inhoud berekenen door te vragen welke stappen zijn gezet om tot de juiste uitkomst te komen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe de inhoud van een bouwwerk bepaald wordt. Ga eerst in op het bepalen van de hoeveelheid blokjes in het bouwwerk. Niet alle blokjes zijn zichtbaar. Daarom tel je de lengte, breedte en hoogte. Als je deze maten vermenigvuldigt met elkaar, weet je de inhoud. Laat de leerlingen oefenen met bouwwerken en vrachtwagens. Laat ze eventueel de bouwwerken nabouwen met MAB-materiaal.
Bespreek vervolgens het berekenen van een inhoud met kubieke maten. De maten in het voorbeeld zijn gegeven in meters. De inhoud bereken je daarom in kubieke meter (m³). Dit bereken je door de lengte, breedte en hoogte met elkaar te vermenigvuldigen. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Welke kubieke maat zou je gebruiken als de maten in millimeters zouden zijn? (kubieke millimeter of mm³)

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om de hoogte van de doos te berekenen. Vervolgens rekenen de leerlingen uit of de inhoud klopt bij de afbeelding. Als ze denken dat het klopt, gaan ze staan. Als ze denken dat het niet klopt, blijven ze zitten.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!