Groep 7, Blok 8, Week 2, Les 8

Groep 7, Blok 8, Week 2, Les 8

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen een heel getal te laten vermenigvuldigen met een breuk. Draai eerst aan de draaischijf en druk daarna op de husselknop. De breuk wordt weergegeven in de afbeeldingen. Vermenigvuldig het getal van de draaischijf met de weergegeven breuk van de afbeelding.

Welk deel van de breuk blijft altijd hetzelfde bij dit soort sommen? (Noemer)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door het deel te berekenen met het percentage weet hoeveel meer cola er in de fles zit.

Instructie

Leg uit wat percentages zijn. Een percentage is een deel van een totaal. Het totaal is altijd 100%. Procent betekent ‘van de 100’. 25% betekent daarom 25 van de 100.

Noem een voorbeeld waar je percentages nog meer ziet.
92 van de 100 kinderen gaan met de fiets naar school. Welk percentage hoort daarbij?

Screenshots blok 8
Leg uit hoe je een deel met een percentage berekent via 1%. Je rekent naar 1% door het totaal te delen door 100. Vervolgens vermenigvuldig je 1% met het gevraagde percentage. In het voorbeeld is 500 het totaal, dus 100%. Dit deel je eerst door 100 om 1% te krijgen. Daarna vermenigvuldig je 1% met 6 om 6% te berekenen. 1% is 5, dus 5 × 6 = 30. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Onder de pagina staat een verhoudingstabel ter ondersteuning.

Waarom is het niet handig om eerst naar 10% te rekenen als je 4% moet uitrekenen?
Hoe bereken je 43% handig?

Screenshots blok 8
Ga vervolgens in op het rekenen met rente. Leg eerst uit dat rente een percentage is van het geldbedrag dat je op de bank hebt staan. Rente krijg je elk jaar als een beloning voor het sparen. Je berekent het rentebedrag door het saldo te delen door 100 en dit vervolgens te vermenigvuldigen met de rente. Het nieuwe saldo bereken je door het rentebedrag op te tellen bij het oude saldo. Laat op de rekenmachine zien hoe je dit intoetst. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Onder de pagina staat een rekenmachine ter ondersteuning.

Welke stappen zet je om het nieuwe saldo van Julian te berekenen?
Met welke knop kun je op de rekenmachine in één keer het rentebedrag uitrekenen? (met de %-knop)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een deel berekenen met een percentage door te vragen welke sommen ze via 1% oplossen en welke niet. Sleep hierbij de sommen naar de meest passende kolom.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit hoe je een deel met een percentage berekent via 1%. Herhaal dat het totaal bij percentages altijd 100% is. Om naar 1% te rekenen, moet je delen door 100. Vervolgens vermenigvuldig je 1% met het gevraagde percentage. In het voorbeeld vermenigvuldig je 1% dus met 3 om 3% te berekenen. 1% is 2, dus 2 × 3 = 6. Bespreek hierbij ook de afbeelding. Wijs aan hoe de percentages terug te zien zijn. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Welke stappen zet je om 8% uit te rekenen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen wat het verschil is tussen het bepalen van 9% of 90% van een totaal. Daarna zoeken de leerlingen de kortste weg door het doolhof. Door het zoeklicht te slepen en de sommen die ze tegenkomen juist op te lossen, vinden ze de juiste weg.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!