Groep 7, Blok 7, Week 2, Les 7

Groep 7, Blok 7, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen het teveel aan nullen in de vuilnisbak te laten slepen. Achter elke som staan 3 nullen, door de nullen weg te slepen naar de vuilnisbak, maak je de som kloppend.

Hoe bepaal je hoeveel nullen je overhoudt?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door te delen met kommagetallen erachter kunt komen hoeveel de pakken melk per stuk kosten.

Instructie

screenshots blok 7
Herhaal wat kommagetallen zijn. Bespreek dat een kommagetal bestaat uit een heel getal met een komma met daarachter decimalen. Wijs deze aan bij de kommagetallen op het digibord. Leg vervolgens uit hoe je een kommagetal deelt door 10, 100 of 1000. Het aantal nullen in het getal waardoor wordt gedeeld, bepaalt hoeveel plekken de komma naar links verschuift. Wanneer er nog nullen aan het einde van het deeltal staan, moeten deze eerst weggehaald worden. Wanneer er geen nullen meer staan, wordt de uitkomst een kommagetal. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Hoe weet je, zonder te rekenen, hoeveel decimalen het aantal kilogram per taart krijgt?
In het beslag gaat 1,45 kilogram suiker. Hoeveel kilogram suiker is dit per taart?

screenshots blok 7
Ga hierna in op het delen met kommagetallen via de nulregel. De tafel is al gegeven. Vervolgens kijk je naar hoeveel plekken de komma is verschoven. Hoe vaak de komma in de som is verschoven, zo vaak wordt de komma in de uitkomst ook verplaatst. Benoem hierbij dat het verplaatsen van de komma naar rechts hetzelfde is als een nul erachter schrijven wanneer de komma niet meer in de uitkomst staat. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Benadruk hierbij dat wanneer in de som de komma naar links verplaatst wordt, in de uitkomst de komma naar rechts wordt verplaatst. Wanneer de komma in de som naar rechts wordt verplaatst, of er een nul bijkomt, verschuift de komma in de uitkomst naar links.

Wat is het verschil tussen 18 0,9?
Bedenk eenzelfde soort som bij 18 : 9 met als uitkomst 0,02.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze delen met kommagetallen door te vragen om de uitkomsten te controleren. De eerste uitkomst is juist, de tweede onjuist.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal hoe een kommagetal is opgebouwd. Benoem hierbij waar de komma staat en wat de decimalen zijn. Leg vervolgens uit hoe je een kommagetal deelt door 10 of 100. Het aantal nullen bepaalt hoeveel plekken de komma naar links schuift. Benadruk dat als er een nul aan het eind van het deeltal staat, deze eerst weggehaald moet worden. Als er geen nul meer in het deeltal staat, dan wordt de uitkomst een kommagetal. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Welke som gebruik je om erachter te komen hoeveel geld de kinderen individueel hebben opgehaald met de sponsorloop?

Ga vervolgens in op het delen met kommagetallen via de nulregel. De tafel is al gegeven. Vervolgens kijk je naar hoeveel plekken de komma is verschoven. Hoe vaak de komma in de som naar links is verschoven, zo vaak wordt de komma in de uitkomst naar rechts verplaatst. Wanneer er geen komma staat, komt er een nul bij. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen of ze in eigen woorden uit kunnen leggen hoe de sommen tot dezelfde uitkomst komen. Vervolgens lossen de leerlingen de sommen op. De monsters staan voor delen door 10, 100 of 1000. Sleep de juiste monsters naar de lege plekken in de som.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!