Groep 7, Blok 7, Week 1, Les 4

Groep 7, Blok 7, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de deeltafels te flitsen.

Welke tafel hoort bij de deeltafel 60 : 10?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je door verschillende bewerkingen toe te passen erachter komt hoeveel dobbelstenen er in totaal liggen.

Instructie

screenshots blok 7
Herhaal hoe je verhaalsommen oplost waarin meerdere bewerkingen voorkomen. Eerst lees je het verhaal goed door. Daarna bepaal je welke berekeningen gedaan moeten worden en welke bewerkingen je daarvoor nodig hebt. Vervolgens reken je de sommen in de juiste volgorde uit. Benadruk hierbij dat vermenigvuldigen en delen voorrang hebben op optellen en aftrekken. Vermenigvuldigingen en deelsommen worden dus eerst uitgerekend, daarna wordt er opgeteld en afgetrokken. Laat de leerlingen hiermee oefenen, zowel met als zonder de rekenmachine. Geef extra instructie over het gebruik van de rekenmachine waar nodig.

Hoeveel kersen heeft de juf in totaal?
De helft van de kersen zijn rot. Hoeveel verse kersen heeft ieder kind?

screenshots blok 7
Leg vervolgens uit dat het rekenen met meerdere bewerkingen voorkomt in verschillende rekensituaties. Hierbij kun je denken aan het rekenen met procenten, oppervlakte of verhoudingen. Bespreek het voorbeeld met oppervlakte. Bij de sommen staat een tip hoe ze deze op de juiste manier oplossen.

Welke bewerkingen gebruik je om het aantal kilometer per uur uit te rekenen?
Bij deze som gaat optellen voor delen. Waarom is het handiger om nu eerst het aantal kilometers op te tellen en daarna pas te delen door het aantal uur?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze rekenen met meerdere bewerkingen door te vragen wat er fout gegaan is bij het invoeren op de rekenmachine. De tekens voor optellen en vermenigvuldigen zijn omgedraaid, waardoor de uitkomst niet klopt.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Benoem eerst welke bewerkingen er zijn en vertel dat deze in combinatie kunnen voorkomen in een som. Leg vervolgens uit hoe je dit soort sommen oplost zonder rekenmachine. Eerst lees je het verhaal goed door. Daarna haal je eruit welke berekeningen gedaan moeten worden en welke bewerkingen je daarvoor nodig hebt. Vervolgens reken je de sommen in de juiste volgorde uit. Benadruk hierbij dat vermenigvuldigen en delen voorrang hebben op optellen en aftrekken. Vermenigvuldigingen en deelsommen worden dus eerst uitgerekend, daarna wordt er opgeteld en afgetrokken. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Vervolgens leg je het rekenen met meerdere bewerkingen op de rekenmachine uit. Kijk eerst wat er gekocht wordt. Vervolgens bereken je de prijs per product door de productprijs te vermenigvuldigen met het aantal. Daarna worden de losse prijzen bij elkaar opgeteld. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Aan het einde van de avond verdelen de meisjes de kosten eerlijk. Met welke bewerking kun je dit handig uitrekenen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen er gezet moeten worden om tot de juiste uitkomst te komen. Vervolgens berekenen de leerlingen welk kind de meeste punten heeft gegooid met darten.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!