Groep 7, Blok 6, Week 2, Les 6

Groep 7, Blok 6, Week 2, Les 6

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de keersommen op te lossen. Laat een leerlingen met de dobbelstenen een keersom dobbelen. De gedobbelde som wordt vervolgens opgelost.

Welke strategie gebruik je bij 7 × 932?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat van elke 5 kinderen op school, er 2 zijn met blond haar. In combinatie met het totale aantal leerlingen van de school wordt dan het totale aantal blonde leerlingen berekend.

Instructie

Screenshots handleiding
Leg eerst het begrip verhouding uit. Benadruk dat een verhouding een klein deel is van een grote hoeveelheid, waarmee bepaald wordt hoeveel er van iets is in een grote hoeveelheid.

In welke situaties gebruik je een verhouding nog meer?
Hoeveel voldoendes zouden er zijn in een situatie met dezelfde verhouding en in totaal 24 toetsen? (18)

Screenshots handleiding
Leg hierna uit hoe je rekent met verhoudingen. Laat zien hoe je de verhoudingstabel invult. Benadruk dat bij een verhoudingstabel alleen vermenigvuldigen en delen wordt gebruikt en aan de bovenkant van de tabel dezelfde rekenhandeling gedaan wordt als aan de onderkant. Laat de leerlingen hierna oefenen met het rekenen met verhoudingen.

Maak een tekening passend bij de verhouding.
Van de 16 vliegende dieren, zijn er 7 papegaaien. Wat is de verhouding papegaaien ten opzichte van het totaal aan dieren? (1 op de 8).

Leg uit dat je op dezelfde manier rekent bij verhoudingen met benzineverbruik. Leg nadruk op hoe benzineverbruik benoemd wordt en hoe dit in de verhoudingstabel ingevuld moet worden. Laat leerlingen hier vervolgens mee oefenen.
Screenshots handleiding
Vervolgens bespreek je met de leerlingen hoe verhoudingen vergeleken worden. Je kiest ervoor om naar hetzelfde getal te rekenen, in dit geval naar 1. Op deze manier worden hoeveelheden met behulp van verhoudingen vergeleken. Laat de leerlingen oefenen met het vergelijken.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe gerekend moet worden met verhoudingen door te vragen wat er fout gegaan is in de verhoudingstabel over de honden. Laat de leerlingen vervolgens de som juist oplossen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Besteed vooral aandacht aan het visuele aspect van de verhouding. Laat aan de hand van de omlijningen rondom het fruit zien wat bedoeld wordt met de kleuren in de tekst. Laat ook zien waar deze getallen in de verhoudingstabel komen te staan. Benadruk daarnaast in een verhoudingstabel dezelfde rekenhandeling moet worden gedaan aan zowel de boven- als de onderkant van de tabel. Oefen vervolgens met het oplossen van verhoudingen.

Welke verhouding past bij de kinderen die niet wandelend naar school gaan? (3 op de 4)

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de uitkomst te komen. Daarna rekenen de leerlingen uit welke slak in verhouding het snelst is.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!