Groep 7, Blok 6, Week 1, Les 2

Groep 7, Blok 6, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door sprongen te maken van 100, 1000 en 10.000 vanaf het startgetal. Schrijf telkens de juiste getallen in de cirkels.

Als je een sprong van 100 maakt, naar welk getal kijk je dan in het schema? En bij een sprong van 1000? En van 10.000?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat de afstand tussen de zon en de aarde niet handig te begrijpen is wanneer het voluit is geschreven. Afgerond is dit getal korter en makkelijker te begrijpen.

Instructie

Herhaal hoe miljarden worden afgekort. Benadruk opnieuw waar de komma komt te staan en welke getallen wegvallen. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Screenshots handleiding
Screenshots handleiding
Ga hierna in op het afronden. Leg uit hoe 186.542 afgerond wordt op een tienduizendvoud. Doorloop hierbij het stappenplan:
1. Plaats het getal in het schema en bepaal op welk getal afgerond moet worden, in dit geval op het tienduizendvoud.
2. Het getal na het tienduizendvoud is het duizendvoud 6. Dit getal heb je nodig om af te ronden.
3. Kijk of het getal na het tienduizendvoud een 5 of hoger is. In het voorbeeld is dit het geval. Je rondt dus naar boven af. De 8 bij het tienduizendvoud wordt daarom een 9.
4. Alle getallen na het tienduizendvoud worden een 0. 186.542 wordt dus afgerond op een tienduizendvoud 190.000.
Oefen hierna met het stappenplan voor afronden. De sommen gaan eerst tot 1 miljoen, vervolgens tot en met miljarden.

Wanneer zou je een getal afronden op een miljard? En wanneer op een tienduizendvoud?
Als je een getal afrondt op een duizendtal, hoeveel krijg je er dan maximaal bij (+ 500) of gaat er maximaal af (- 499)?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe getallen afgerond worden door te vragen naar de vervolgstappen. Het schema is ingevuld. Laat de leerlingen verwoorden wat hierna moet gebeuren om tot de juiste afronding te komen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal het stappenplan voor afronden. Leg het afronden van dit getal op dezelfde manier uit als in de instructie. Oefen vervolgens met het afronden van de getallen. Laat de leerlingen de stappen hardop verwoorden of laat ze gebruik maken van het stappenplan op het memoblaadje. Het schema staat ter ondersteuning onder de pagina.

Wat gebeurt er met het getal als je 190.000 afrondt op een tienduizendvoud?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen vanaf wanneer een getal naar boven afgerond wordt (het getal erna is 5 of hoger). Laat de leerlingen hierna stap voor stap toelichten hoe ze het getal afronden. Daarna vullen de leerlingen het schema voor het werkstuk in. De inwonersaantallen worden afgerond op miljoenen.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!