Groep 7, Blok 5, Week 3, Les 13

Groep 7, Blok 5, Week 3, Les 13

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de juiste aanzichten te laten herkennen. Ze slepen de letters naar het bijpassende aanzicht.

Hoe noem je de verschillende aanzichten?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je een voorwerp op verschillende manieren ziet als je op een andere plek staat. Je ziet dat er een deur in het huis zit, maar het meisje kan vanuit haar plek de deur niet zien.

Instructie

Leg uit dat een aanzicht een bepaalde plaats is vanuit waar je iets bekijkt. De kinderen kijken naar dezelfde tafel, maar zien alledrie iets anders.

Als er een kind achter de tafel zou staan, aan welke kant staat de vaas dan in zijn aanzicht?
Hoe komt het dat de vaas bij het aanzicht van kind 2 groter is dan bij het aanzicht van kind 3?

Screenshots blok 5
Leg vervolgens uit hoe je bepaalt welk aanzicht bij welke positie op de kaart hoort. Kijk eerst goed naar wat er op de foto staat en bedenk waar dit te zien is op de kaart. Bedenk dan vanuit welke positie de foto gemaakt moet zijn om te zien wat er op de foto staat. Beeld jezelf in dat je op de plek van de fotocamera staat, zie je dan wat er op de foto te zien is? Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Welke verschillen zie je tussen de foto’s?
Omschrijf het aanzicht als er een foto van de stoel vanuit de zee genomen was.

Bij de wegwijzer moeten de leerlingen zich inbeelden dat ze voor de wegwijzer staan. Wat is er links en rechts te zien op die positie?
Screenshots blok 5
Ga hierna in op het tekenen van een aanzicht. Voor het tekenen van een aanzicht moeten de leerlingen inbeelden alsof ze boven het bouwwerk staan. Begin in een hoek van het bouwwerk en vul zo het aanzicht stap voor stap in. Laat de leerlingen oefenen met het tekenen van het boven- en vooraanzicht van het bouwwerk.

Zijn het vooraanzicht en achteraanzicht hetzelfde? Waarom wel/niet?
Teken het onderaanzicht.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een aanzicht herkennen met een kaart door te vragen welke stappen je zet om de wegwijzer op de juiste positie te plaatsen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les.

Verlengde instructie

Herhaal wat een aanzicht is. Bespreek dat de 2 meisjes naar dezelfde tafel kijken, maar de voorwerpen op verschillende manieren zien. Bespreek ook wat je vanaf de andere plekken ziet. Laat de leerlingen vervolgens oefenen met het bepalen van waar de foto genomen is en het bepalen op welke plek de wegwijzers staan.

Geef met een kruis op de kaart aan waar de wegwijzer zou komen te staan die links naar de speeltuin wijst en rechts naar de vijver.

Ga hierna in op het tekenen van een aanzicht. Laat de leerlingen eerst het bouwwerk nabouwen met blokjes. Vervolgens kunnen ze van boven naar het bouwwerk kijken. Maak hierna het bovenaanzicht van het bouwwerk door de blokken te slepen op het ruitjesveld.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe je aan de plattegrond kunt zien wat je ziet op een foto. Vervolgens maken de leerlingen met blokjes een eigen bouwwerk. Laat vervolgens een klasgenoot het voor-, zij- en bovenaanzicht tekenen van het bouwwerk.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!