Groep 7, Blok 5, Week 1, Les 2

Groep 7, Blok 5, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen cijferend te laten aftrekken. De minsommen worden in de schema’s gezet en cijferend opgelost.

Wat doe je als het bovenste getal kleiner is dan het onderste getal? (lenen)

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je weet hoeveel potten je nodig hebt door kolomsgewijs het totaal aantal knikkers te delen door het aantal knikkers dat in een pot past. Hierdoor weet je hoeveel knikkers je overhoudt.

Instructie

Screenshots blok 5
Herhaal stap voor stap hoe je kolomsgewijs deelt. Leg uit dat je bij kolomsgewijs delen eerst de som opschrijft en daaronder een streep zet. Je maakt hierna een hulprijtje van de tafel van het getal waardoor je deelt. Hierin worden niet alle sommen opgeschreven, maar een selectie van sommen die makkelijk uit te rekenen zijn via dubbelen/halveren en de nulregel. Daarna los je de som stap voor stap op door te kijken hoe vaak 24 in 672 past. Na iedere stap schrijf je op hoeveel je nog overhoudt. Dit doe je door cijferend af te trekken. Wijs de leerlingen erop om steeds zo groot mogelijke stappen te maken. Je vermenigvuldigt eerst met een zo groot mogelijk tienvoud, daarna met een zo groot mogelijke eenheid. Als je niets meer overhoudt, reken je de uitkomst uit. Je telt dan alle getallen op die aangeven hoe vaak 24 in 672 past, ofwel 20 + 8 = 28. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Screenshots blok 5
Ga vervolgens in op het delen met rest. Vertel dat alle stappen van het kolomsgewijs delen hetzelfde zijn. Het enige verschil is dat je niet uitkomt op 0, maar een bepaald getal overhoudt. Dit is je rest. Rest is een getal waar niet nogmaals de deler vanaf gehaald kan worden. Laat de leerlingen oefenen met het kolomsgewijs delen met rest.

Wat is het grootste restgetal wat je kunt hebben als je deelt door 24? (23)
Bedenk een verhaal bij 714 : 51.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze kolomsgewijs moeten delen met rest door te vragen of ze de juiste som naar de bijbehorende kolom kunnen slepen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Leg uit dat bij kolomsgewijs delen een deelsom in kleinere stappen wordt gesplitst. Herhaal de stappen uit de instructie. Besteed extra aandacht aan het maken van het hulprijtje. Leg hierbij uit hoe de strategie dubbelen/halveren een handige manier is om dit rijtje samen te stellen. Benadruk ook de stappen van het cijferend aftrekken. Licht daarbij ook toe hoe je bepaalt of er rest overblijft bij een som. Wanneer er een getal overblijft waar de deler niet meer vanaf getrokken kan worden, houdt je dit over als rest. Laat leerlingen deze stappen na de uitleg hardop verwoorden en oefen verder.

Hoe weet je wanneer je klaar bent met kolomsgewijs delen?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe je ziet, als je kolomsgewijs hebt gedeeld, of een som rest heeft. Vervolgens maken de leerlingen een eigen som. Draai eerst aan de draaischijf, dit is het eerste getal. Vervolgens kiezen de leerlingen een getal tussen de 11 en 50, dit is het tweede getal. Als laatste lossen ze deze som kolomsgewijs op.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!