Groep 7, Blok 4, Week 2, Les 7

Groep 7, Blok 4, Week 2, Les 7

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen binnen 2 minuten zoveel mogelijk sommen op te laten lossen. Ze vermenigvuldigen een heel getal met een stambreuk.

Wanneer haal je een hele uit breuken?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je met procenten een deel van een totaal kunt weergeven, bijvoorbeeld welk deel van de appels rot is.

Instructie

Herhaal het aflezen van een percentage. Je bepaalt eerst hoeveel procent één stuk van de strook is. Je deelt daarvoor 100% door het aantal stukken. Vervolgens kijk je hoeveel stukken gekleurd zijn. Vermenigvuldig dit aantal met het percentage van één stuk. Laat de leerlingen oefenen met zowel de strook als de cirkel.
screenshots blok 4
Ga hierna in op het omzetten van breuken en percentages. In de afbeelding staan een aantal percentages en breuken weergegeven. Het percentage en de breuk die in dezelfde rij staan, hebben dezelfde waarde. Laat leerlingen dit schema opschrijven en deze uit hun hoofd leren zodat ze deze altijd kunnen gebruiken wanneer ze percentages en breuken gaan omzetten. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Leg vervolgens uit hoe percentages en breuken die ze niet uit hun hoofd weten, omgezet kunnen worden. Je rekent de breuk of het percentage om via de breuk of het percentage die je wel uit je hoofd weet. Het kommagetal bij 3//10 kun je bijvoorbeeld uitrekenen door 10% ( 1//10 ) te vermenigvuldigen met 3. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Op welke verschillende manieren kun je 4% weergeven in een breuk?
Als je weet dat 25% hetzelfde als 1//4 is, welke breuk past dan bij 12,5%?

screenshots blok 4
Ga vervolgens in op het berekenen van een deel met een percentage. Haal eerst uit het verhaal welk percentage je moet berekenen van het totaal. Dit percentage zet je om in een breuk. Vervolgens vermenigvuldig je deze breuk met het totaal. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Welke stappen zet je om te berekenen hoeveel roggebroden de bakker maakt?
Bereken hoeveel tijgerbroden de bakker maakt.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze een deel berekenen met een percentage met een cirkeldiagram door te vragen wat er fout is gegaan. De cirkeldiagram is verkeerd afgelezen, waardoor het deel niet goed berekend is. Laat de leerlingen de fout herstellen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de waardes van de verschillende percentages en breuken. Benoem dat de getallen in dezelfde rij ook dezelfde waarde hebben. De leerlingen leren deze waardes uit hun hoofd Laat de leerlingen oefenen met het omzetten van deze verhoudingsgetallen. Besteed ook aandacht aan het omzetten van verhoudingsgetallen die ze niet uit hun hoofd weten.
Ga hierna in op het berekenen van een deel met een percentage. Benoem dat je 50% van 8 gaat berekenen. 50% is hetzelfde als 1//2. Je berekent dus 1//2 van 8, dat is 8 : 2. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Maak hierbij gebruik van de afbeeldingen.

Hoeveel procent van de tablets hoeft niet geüpdatet te worden?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je zet om tot de juiste uitkomst te komen. Vervolgens vullen de leerlingen het schema in. Eerst bepalen ze welke breuk of welk percentage hoort bij de weergegeven waarde. Met deze waardes berekenen ze het aantal raak gegooide ballen per kind.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!