Groep 7, Blok 4, Week 1, Les 4

Groep 7, Blok 4, Week 1, Les 4

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door een vermenigvuldiging te maken met de husselknop en de draaischijf. De som wordt opgelost door de leerlingen.

Hoe los je een som op als 78 × 6?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek cijferen of splitsen handige manieren zijn dit soort sommen op te lossen.

Instructie

Cijferen
screenshots blok 4
screenshots blok 4
Herhaal hoe je dit soort vermenigvuldigingen cijferend stap voor stap oplost. Benoem dat je altijd van rechts naar links rekent. Benadruk hierbij het gebruik van het onthoudhokje en het invullen van de nul zodra begonnen wordt met het vermenigvuldigen met het tienvoud. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Hoe kun je 40 × 63 verkort oplossen? (vermenigvuldigen met 0 hoeft niet opgeschreven te worden)
Bedenk zoveel mogelijk andere strategieën om 40 × 63 op te lossen.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze cijferend vermenigvuldigen door te vragen welke tussenstappen er ontbreken in de sommen.
Splitsen/kolomsgewijs (1F-toets)
Herhaal wat splitsend vermenigvuldigen is. Leg uit dat het eerste getal gesplitst wordt in een tienvoud en eenheden. Deze worden vermenigvuldigd met het tweede getal. Vervolgens worden de uitkomsten van de losse sommen bij elkaar opgeteld. Leg hierna stap voor stap het kolomsgewijs vermenigvuldigen van een getal onder de 1000 met een getal onder de 10 uit. Benadruk bij kolomsgewijs de structuur van het grootste getal en wat de waarde van de verschillende cijfers in dit getal is. Bespreek ook het vermenigvuldigen met de nulregel. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Ze mogen kiezen om de sommen splitsend of kolomsgewijs op te lossen.
screenshots blok 4

Hoe reken je de tussenstappen handig uit? (de nulregel)

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze splitsend en kolomsgewijs vermenigvuldigen door te vragen welke strategie ze kiezen om een vermenigvuldiging op te lossen. Benadruk hierbij dat er geen goed of fout is.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.
Spreek met de leerlingen af wie aan welke strategie gaat werken. Laat ze de strategie die ze al beheersen of (nog) niet hoeven te oefenen overslaan via het maken van de les per doel.

Verlengde instructie

Herhaal de stappen van het cijferend (of kolomsgewijs) vermenigvuldigen. Besteed bij het cijferen extra aandacht aan het gebruik van het onthoudhokje. Benadruk bij kolomsgewijs het rekenen met de nulregel. Laat leerlingen de stappen na de uitleg opnieuw hardop verwoorden en oefen hierna verder.

Cijferenexercise Hoeveel is de 4 waard in 421? En de 2?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke manieren de leerlingen nu kennen om de som op te lossen. Laat ze de som op meerdere manieren oplossen. Vervolgens zoek je met het zoeklicht naar de sommen op het bord. De leerlingen lossen de gevonden som cijferend (of splitsend) op.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!