Groep 7, Blok 4, Week 1, Les 2

Groep 7, Blok 4, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de leerlingen de sommen op te laten lossen binnen de tijd. Benadruk dat ze de nulregel gebruiken om deze sommen handig op te lossen.

Hoe kan het dat bij de som 5 × 20 maar 1 nul wordt weggedacht terwijl in de uitkomst toch 2 nullen staan?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat cijferen of splitsen handige manieren zijn deze sommen op te lossen.

Instructie

Cijferen
screenshots blok 4
screenshots blok 4
screenshots blok 4
Herhaal wat cijferend vermenigvuldigen is en hoe je deze sommen oplost. Eerst vul je de getallen onder elkaar in. Het grootste getal staat bovenaan. Daarna vermenigvuldig je de eenheden van rechts naar links met het bovenste getal. Vervolgens vermenigvuldig je met een tienvoud, dus je vult eerst een nul in op de volgende rij. Dan vermenigvuldig je het tienvoud met het bovenste getal van rechts naar links. Leg hierbij uit hoe je gebruik maakt van het onthoudhokje. Als je bij de eerste som een uitkomst hebt die groter is dan 10, dan schrijf je het eerste cijfer in het onthoudhokje en het tweede cijfer naast de 0. Bij de tweede som tel je het getal in het onthoudhokje op bij de uitkomst van de vermenigvuldiging. Als laatste stap worden de 2 uitkomsten van de vermenigvuldigingen bij elkaar opgeteld. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Leg uit hoe je het onthoudhokje gebruikt.
Los op: 128 × 64.

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze cijferend vermenigvuldigen door te vragen wat er onder de vlekken staat.
Splitsen (1F-route)
Herhaal wat splitsend vermenigvuldigen is. Leg uit dat het eerste getal gesplitst wordt in een tienvoud en eenheden. Deze worden vermenigvuldigd met het tweede getal. Vervolgens worden de uitkomsten van de losse sommen bij elkaar opgeteld. In de verwerking komen 2 soorten splitsingen met vermenigvuldigingen voor: een getal onder de 100 met een tienvoud en 2 getallen tussen de 11 en de 19. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Waarin splits je het eerste getal bij 49 × 70?

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.
Spreek met de leerlingen af wie aan welke strategie gaat werken. Laat ze de strategie die ze al beheersen of (nog) niet hoeven te oefenen overslaan via het maken van de les per doel.

Verlengde instructie

Herhaal de stappen van het cijferend (of splitsend) vermenigvuldigen. Leg uit hoe bij het cijferen het schema ingevuld wordt. Leg vervolgens stap voor stap het cijferend (of splitsend) vermenigvuldigen opnieuw uit. Laat leerlingen deze stappen na de uitleg opnieuw hardop verwoorden en oefen hierna verder.

Cijferenexercise Wat is de laatste stap die je zet?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke manier de leerlingen kiezen om de som op te lossen. Vervolgens ontcijferen ze de sommen. Elke smiley staat voor een getal. Deze som lossen ze cijferend (of splitsend) op. Hierna verzinnen ze zelf een smileysom. Een klasgenoot lost deze som op.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!