Groep 7, Blok 3, Week 2, Les 9

Groep 7, Blok 3, Week 2, Les 9

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door de breuken en kommagetallen naar de juiste plaats op de getallenlijn te slepen. De kommagetallen komen boven de getallenlijn, de breuken onder de getallenlijn.

Hoe groot zijn de sprongen op de getallenlijn?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat sommige breuken en kommagetallen dezelfde waarde hebben, bijvoorbeeld 4//5 en 0,8.

Instructie

Screenshots blok 3
Herhaal het omzetten van breuken en kommagetallen. Een aantal eenvoudige breuken en kommagetallen leren de leerlingen uit het hoofd, zoals de helft, een derde, een vierde en een achtste. Bij de breuken en kommagetallen die je niet uit je hoofd weet, kun je de omzetting berekenen via degene die je wel uit je hoofd weet. Het kommagetal bij 7//10 kun je bijvoorbeeld uitrekenen door 0,1 ( 1//10 ) te vermenigvuldigen met 7. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Leg vervolgens uit hoe je een breuk omzet in een kommagetal met behulp van de rekenmachine. Je gebruikt de rekenmachine bij het omzetten als je de omzettingen niet uit je hoofd kent, zoals bij 1//11. De breuk voer je in op de rekenmachine door de teller te delen door de noemer. Benadruk dat de leerlingen het getal afronden op maximaal 3 cijfers achter de komma. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Wat voer je in op de rekenmachine als je wilt weten welk kommagetal hoort bij 7//11 ?
Reken uit op de rekenmachine welk kommagetal er past bij 9//37 .

Screenshots blok 3
Herhaal vervolgens hoe breuken vereenvoudigd worden. Benoem dat je een breuk vereenvoudigd wanneer je de teller en de noemer door hetzelfde getal kunt delen. In het voorbeeld is de teller groter dan de noemer. In dat geval moet eerst de hele uit de breuk gehaald worden. De overgebleven breuk wordt zo ver mogelijk vereenvoudigd. De teller en de noemer worden door hetzelfde getal gedeeld. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Wanneer haal je een hele uit een breuk?
Vereenvoudig zo ver mogelijk: 144//50 .

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe kommagetallen en breuken worden omgezet door eerst te vragen of ze weten of de omzettingen juist uitgevoerd zijn. Vervolgens controleren ze dit op de rekenmachine.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal het omzetten van breuken en kommagetallen. Bespreek dat de leerlingen een aantal van deze omzettingen uit hun hoofd leren. Bij de breuken en kommagetallen die je niet uit je hoofd weet, kun je de omzetting berekenen via degene die je wel uit je hoofd weet. Het kommagetal bij 3//4 kun je bijvoorbeeld uitrekenen door 1//4 (0,25) te vermenigvuldigen met 3. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Welk kommagetal past bij 2//4 ? Wat valt op?

Leg vervolgens uit hoe je met de rekenmachine een breuk omzet in een kommagetal. De teller deel je door de noemer. Benadruk dat de waarde die de rekenmachine weergeeft afgerond moet worden op maximaal 3 decimalen. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Ga hierna in op het vereenvoudigen van breuken. Leg uit dat wanneer de teller en de noemer door hetzelfde getal gedeeld kunnen worden, de breuk vereenvoudigd wordt. Benadruk dat een breuk altijd zo ver mogelijk wordt vereenvoudigd, dus dat je altijd moet controleren of de teller en de noemer nog een keer gedeeld kunnen worden door hetzelfde getal. Laat de leerlingen oefenen met vereenvoudigen.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen gezet moeten worden om de breuk om te zetten in een kommagetal. Vervolgens vraag je wat opvalt aan dit kommagetal (0,75 past ook bij de breuk 3//4 ). Daarna vullen de leerlingen de tabel met de resultaten op de sportdag verder in. De kommagetallen worden omgezet in de bijbehorende breuk, en andersom.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!