Groep 7, Blok 3, Week 1, Les 2

Groep 7, Blok 3, Week 1, Les 2

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door te tellen met gelijke sprongen. Laat de leerlingen bepalen welke getallen onder de verfvlekken staan.

Wat zijn de verschillen tussen de sprongen waarmee je telt per rij?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat het globaal plaatsen van een getal op een getallenlijn handig is om erachter te komen of een getal groter of kleiner is dan een ander getal.

Instructie

Herhaal het structureren van getallen tot en met 1 miljard. Laat zien hoe het positieschema ingevuld wordt. Benoem hierbij de waarde van elk getal. Leg extra nadruk op de uitspraak van het getal.
Screenshots blok 3
Leg uit hoe de uitgesproken getallen opgeschreven worden. Benoem hierbij de waarde van elk cijfer en hoe je dit terughoort in het uitgesproken getal. Leg extra nadruk op de nullen in het getal. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Zet de 4 uitgesproken getallen op volgorde van klein naar groot.
Welk getal zit het dichtst bij de 1 miljoen?

Screenshots blok 3
Ga vervolgens in op het globaal plaatsen van getallen op de getallenlijn. Leg uit dat je uitzoekt welk getal het vraagteken ongeveer aangeeft. Om hierachter te komen, bepaal je eerst het midden van de getallenlijn. Vervolgens bepaal je de waardes van de kwarten. Hierdoor zie je in welk kwart van de getallenlijn het gevraagde getal ligt. Met deze marge wordt een schatting gemaakt van waar het vraagteken ongeveer ligt. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Tussen welke waardes ligt het vraagteken?
Hoe groot zijn de sprongen tussen de kwarten op de getallenlijn?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe getallen tot en met 1 miljard opgeschreven worden en hoe de getallen op de getallenlijn geplaatst worden door te vragen of de uitgesproken getallen juist op de getallenlijn staan weergegeven. De eerste getallenlijn is onjuist, de tweede is juist.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal dat 1 miljard een getal is dat bestaat uit een 1 met 9 nullen. Laat zien hoe dit getal in het positieschema eruit ziet. Leg vervolgens uit hoe getallen tot en met 1 miljard uitgesproken worden. Bespreek dat je eerst het getal opschrijft dat voor het woord ‘miljoen’ wordt gezegd. Vervolgens komen 6 nullen achter dit getal te staan omdat miljoen 6 nullen heeft. Laat de leerlingen hiermee oefenen. Leg hierbij extra nadruk op de uitspraak van de getallen waarbij ook honderdduizendvouden in het getal benoemd worden.
Oefen vervolgens met het globaal plaatsen van de getallen op de getallenlijn. Bij het eerste getal bepaal je de helft. Leg uit dat je bij het bepalen van een kwart uitrekent wat er tussen het midden en het begin/einde van de getallenlijn zit.

Hoe groot is de sprong vanaf het begin naar het einde van de getallenlijn?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je zet om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna slepen de leerlingen de planeten globaal naar de juiste plaats op de getallenlijn. De getallenlijn geeft weer hoe ver de planeten van de zon verwijderd zijn.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!