Groep 7, Blok 2, Week 1, Les 3

Groep 7, Blok 2, Week 1, Les 3

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door schattingen te maken. Bereken of de kinderen genoeg geld hebben om te kopen wat ze willen. In hun hand hebben ze het totale geldbedrag. Laat de leerlingen de bedragen van de 3 producten die de kinderen willen hebben, schattend bij elkaar optellen.

Heb je aan € 30 genoeg als je 3 Gynzy-games wilt kopen? Waarom niet?

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat je de getallen kunt afronden om zo een meer eenvoudige som te krijgen, waardoor je een schatting maakt van het totaal aantal stiften.

Instructie

Leg uit dat je bij schattend rekenen berekent wat ongeveer de uitkomst is. Bespreek hierbij de betekenis van het ongeveer-teken (≈).

Kijk naar het voorbeeld. Wat zou ongeveer het verschil zijn tussen het aantal bladzijden van de 2 stapels?
Bedenk een situatie waarin het handig is om te schatten. Bedenk ook een situatie waarin schatten juist niet handig is.

Screenshots blok 2
Screenshots blok 2
Bespreek vervolgens de functies van schattend rekenen (sneller een som uit kunnen rekenen als je de precieze uitkomst niet nodig hebt, ter controle van een moeilijke som). Vertel ook dat schatten niet hetzelfde is als gokken. Bespreek de verschillende rekenbewerkingen. Bij optellen en aftrekken worden de getallen afgerond op duizendvouden. Bij vermenigvuldigen en delen moet gezocht worden naar makkelijke tafels of deeltafels. Herhaal bij deze sommen het rekenen met de nulregel. Je denkt de nullen weg, waardoor een makkelijkere som ontstaat. De nullen worden vervolgens aan de uitkomst van de makkelijkere som toegevoegd. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Reken 2009 + 1998 schattend en precies uit. Hoeveel is het verschil?
Hoe maak je een schatting bij de som: 6498 + 2534? (6500 + 2500 = 9000)

Ga vervolgens in op het schattend optellen met kommagetallen. Je rondt de kommagetallen af op een heel getal, vaak een tienvoud of honderdvoud. De uitkomst van de eenvoudige som is de schatting. Laat de leerlingen oefenen met schatten met kommagetallen.
Leg hierna het rekenen op de rekenmachine uit. Vertel dat het soms handig is om met een rekenmachine te rekenen, omdat je snel de precieze uitkomst op een som wilt weten. Laat zien hoe je de verschillende rekenhandelingen op de rekenmachine uitvoert. Bespreek de voor- en nadelen van het rekenen met de rekenmachine (snel, maar gevoelig voor typefouten). Laat de leerlingen vervolgens oefenen met de rekenmachine.
Controleer of de leerlingen begrijpen hoe ze schattend moeten rekenen door te vragen wat er fout is gegaan in de schatting. 4958 is naar beneden afgerond terwijl 5000 dichterbij ligt. Dit getal had dus naar boven afgerond moeten worden.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal de uitleg over het schattend rekenen. Laat zien dat er een hulpsom gemaakt wordt waarbij de getallen afgerond worden. Leg hierbij uit dat je kijkt bij welk duizendvoud, honderdvoud of tienvoud het getal het dichtst in de buurt ligt. Hierop rond je af. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Op welk getal rond je 2396 af?

Herhaal vervolgens hoe de rekenhandelingen op de rekenmachine worden uitgevoerd. Laat de leerlingen oefenen met de rekenmachine.

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen welke stappen je moet zetten om tot de juiste uitkomst te komen. Daarna maken de leerlingen een schatting van de sommen met de dieren. Rond het gewicht van de dieren af op een duizendvoud. Los daarna de sommen op.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!