Groep 7, Blok 2, Week 1, Les 1

Groep 7, Blok 2, Week 1, Les 1

Open deze lesJe kan Gynzy gratis uitproberen.
Teacher
Kids

8.000 scholen gebruiken Gynzy

92.000 leerkrachten gebruiken Gynzy

1.600.000 leerlingen gebruiken Gynzy

Introductie

Je activeert de voorkennis door met de cijfers het grootste en het kleinste getal te maken. De cijfers zijn te verslepen. Elk cijfer moet een keer gebruikt worden.

Spreek de gemaakte getallen uit.

Benoem het lesdoel en het belang van de les. Bespreek dat in totaal 282.846 leerlingen een tablet gebruiken op school. Leg nadruk op het volledig uitspreken van het getal.

Instructie

Screenshots blok 2
Leg het begrip 1 miljoen uit: een 1 met 6 nullen. Maak de leerlingen ervan bewust dat 999.999 bestaat uit 6 cijfers en 1 miljoen uit 7 cijfers. Benadruk dat het schema is uitgebreid met een hokje voor miljoen.

Hoeveel nullen heeft 10 miljoen?
Hoeveel honderdduizendvouden passen er in 1 miljoen?

Screenshots blok 2
Leg vervolgens uit hoe getallen tot en met 1 miljoen uitgesproken worden. Benadruk dat het uitspreken verdeeld wordt in 2 delen. De eerste 3 cijfers worden uitgesproken zoals ze er staan, met duizend erachter. De laatste 3 cijfers worden er achteraan normaal uitgesproken. Laat de leerlingen oefenen met het uitspreken en opschrijven van getallen tot en met 1 miljoen.

Welk gedeelte van het uitgesproken getal van 98.474 schrijf je niet op? (duizend)
Schrijf het getal op: 2.602.064.

Screenshots blok 2
Ga hierna in op het structureren van getallen. Leg uit hoe het schema ingevuld moet worden. Laat vervolgens de waarde van elk getal zien. Het getal 740.680 is dus een optelsom van de waardes van elk van de losse getallen. Laat de leerlingen hiermee oefenen.

Hoeveel nullen krijgt de 9?
Welke getalwaardes veranderen als er 200 bij 147.853 geteld wordt?

Controleer of de leerlingen begrijpen hoe uitgesproken getallen opgeschreven en gestructureerd worden door te vragen wat onder de vlekken staat. Sleep de vlekken weg om achter de juiste uitkomst te komen.

Verwerking

Bespreek de voorbeeldopgaven om de leerlingen een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten in de verwerking. Leerlingen die de verlengde instructie niet hoeven te volgen, gaan zelfstandig aan de slag met de verwerking van de les en de taak.

Verlengde instructie

Herhaal welke getalwaardes er tot en met 1 miljoen zijn. Bespreek dat elk getal tot en met 1 miljoen opgebouwd wordt uit deze getallen. Ga hierna in op het uitspreken van de getallen. Benadruk dat het uitspreken van een getal tot en met 1 miljoen in 2 delen gebeurd. Benoem hierbij ook het toevoegen van het woord duizend. Laat de leerlingen hiermee oefenen.
Leg vervolgens het structureren uit. Laat zien hoe het positieschema ingevuld is. Laat vervolgens stap voor stap zien welke waarde elk getal heeft. Laat de leerlingen oefenen met het invullen van het schema en het vinden van de juiste getalwaarde.

Hoeveel honderdduizendvouden heeft 671.894?

Afsluiting

Je controleert of de leerlingen het lesdoel begrijpen door te vragen hoe het getal in cijfers opgeschreven wordt. Vraag vervolgens ook naar de waarde van de 7 in dit getal. Daarna draaien de leerlingen aan de draaischijf. Vraag naar de waarde van het cijfer in het getal dat op het bord staat.

Over Gynzy

Gynzy maakt onderwijs makkelijker én leuker. Versterk je onderwijs met kant-en-klare lessen, activiteiten en hulpmiddelen. Hiermee bespaar je tijd die je weer in kunt zetten waar het er echt toe doet: voor de klas. 

Gynzy geeft leerkrachten weer tijd om les te geven.

Naar de Gynzy homepage

Ga aan de slag met Gynzy!